Warszawa
blisko

Strona główna / Wszystkie banki / PKO Bank Polski SA

Lista oddziałów, placówek i bankomatów PKO Bank Polski

Miasta obecności banku


W Warszawie działają 58 oddziałów i 83 bankomaty banku PKO Bank Polski SA. Możesz w nich otworzyć konto, dokonać płatności, wypłacić gotówkę, uzyskać kredyt lub kartę kredytową podobnie jak w innych bankach w Warszawie. Porównaj warunki kredytów banku PKO Bank Polski SA z innymi bankami na stronię internetowej http://obanku.pl.

Informacje o banku

Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Polski Spó?ka Akcyjna (PKO Bank Polski, PKO BP) – najwi?kszy polski bank uniwersalny za?o?ony w 1919 w Warszawie jako Pocztowa Kasa Oszcz?dno?ci, spó?ka akcyjna notowana od 2004 na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie; najwi?kszy bank uniwersalny w Polsce; w 2009 prezesem banku zosta? Zbigniew Jagie??o.

T?o historyczne

Dnia 7 lutego 1919, dekretem naczelnika pa?stwa Józefa Pi?sudskiego, utworzona zosta?a Pocztowa Kasa Oszcz?dno?ci. Jej pierwszym dyrektorem zosta? mianowany 28 grudnia 1919 Hubert Linde. Przez wiele lat w okresie II Rzeczypospolitej prezesem PKO by? Henryk Gruber. Z czasem utworzono central? banku w Warszawie z siedzib? przy ul. ?wi?tokrzyskiej 31/33 oraz pierwsze oddzia?y lokalne: w Krakowie, Lwowie, ?odzi, Poznaniu i Katowicach. Pierwszym celem PKO sta?o si? wprowadzenie do obiegu polskiego z?otego zamiast marki polskiej (jako pochodnej marki niemieckiej). Od 1920 bank posiada? osobowo?? prawn?, jako instytucja pa?stwowa. Pracownicy Kasy byli zrzeszeni w Zrzeszeniu Pracowników Pocztowej Kasy Oszcz?dno?ci, które mia?o swoje Ko?a przy wi?kszych Oddzia?ach, np. w Warszawie, w ?odzi. Podczas okupacji niemieckiej ziem polskich, w czasie II wojny ?wiatowej kasa funkcjonowa?a pod zarz?dem niemieckim. W 1945 dzia?alno?? kasy zosta?a wznowiona.

 

1 stycznia 1950 Pocztowa Kasa Oszcz?dno?ci zosta?a zlikwidowana, a jej agendy przej??a Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci, która rozpocz??a dzia?alno?? z dniem 1 stycznia 1950 r. i z tym dniem na jej rzecz przekazane zosta?y aktywa i pasywa zlikwidowanej Pocztowej Kasy Oszcz?dno?ci. W 1974 ofert? PKO wzbogacono o rachunek oszcz?dno?ciowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych (zwany popularnie ROR).

Od 1975 do 1987 oddzia?y PKO funkcjonowa?y w strukturach Narodowego Banku Polskiego z zachowaniem swej to?samo?ci.

1 listopada 1987 PKO sta?a si? ponownie samodzielnym bankiem, zmieniaj?c nazw? na Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Pa?stwowy. 12 kwietnia 2000 przekszta?cono go w jednoosobow? spó?k? Skarbu Pa?stwa pod nazw? Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Polski Spó?ka Akcyjna, która 10 listopada 2004 zadebiutowa?a na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie

 

Oddziały

Miasto Adres Telefon
??d? ??d?, al.Ko?ciuszki 15 (42) 670-36-00, 670-37-01
??d? ??d?, al.Pi?sudskiego 153 (42) 670-43-02, 670-44-01
??d? ??d?, ul.Aleksandrowska 47 (42) 670-50-00, 670-51-57
??d? ??d?, ul.Rzgowska 34/36 (42) 689-41-16, 689-41-00, 681-93-72
?ary ?ary, ul.Prze?adunkowa 9 (68) 363-05-00, 363-05-44, 363-05-16
?rem ?rem, ul.Mickiewicza 85 (61) 281-08-00, 281-08-05
?ukowo ?ukowo, ul.Sienkiewicza 12 (58) 681-76-98, 681-75-97, 681-76-65
?widnica ?widnica, ul.Pu?askiego 1-5 (74) 640-01-02, 640-01-01
?winouj?cie ?winouj?cie, ul.Pi?sudskiego 5A (91) 321-33-43, 328-29-38
Bartoszyce Bartoszyce, pl.Konstytucji 3 Maja 21 (89) 762-84-00
Be?chat?w Be?chat?w, ul.Wojska Polskiego 65 (44) 635-05-00, 635-06-31
Bi?goraj Bi?goraj, ul.Ko?ciuszki 75 (84) 688-15-00, 688-15-04
Bia?a Podlaska Bia?a Podlaska, ul.Pi?sudskiego 15 (83) 343-60-00, 343-60-04
Bia?ystok Bia?ystok, Rynek Ko?ciuszki 16 (85) 678-61-15, 678-63-99
Bielsko-Bia?a Bielsko-Bia?a, ul.11 Listopada 15 (33) 828-80-00, 828-80-04
Boles?awiec Boles?awiec, ul.Sierpnia 1980 r. 16 (75) 734-04-00, 734-04-11, 732-23-94
Brodnica Brodnica, ul.Mostowa 2 (56) 697-17-00, 697-17-34
Brzesko Brzesko, pl.?wirki i Wigury 6 (14) 622-57-00, 622-57-99
Busko-Zdr?j Busko-Zdr?j, pl.Zwyci?stwa 18 (41) 370-55-00, 370-55-03
Bydgoszcz Bydgoszcz, al.Gda?ska 23 (52) 326-11-00, 326-11-23, 326-12-30
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Gda?ska 76 (52) 321-30-30, 321-35-97, 321-30-76
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Stary Port 1-3 (52) 326-51-00, 326-54-12
Byt?w Byt?w, pl.Wyszy?skiego 7 (59) 822-95-02, 822-23-21
Bytom Bytom, ul.Dworcowa 8 (32) 397-23-39, 397-20-12
Che?m Che?m, ul.Genera?a G.Orlicz Dreszera 3 (82) 562-66-00, 562-66-33
Chojnice Chojnice, ul.Ko?cierska 3D (52) 396-58-12, 396-58-20, 397-54-87
Chrzan?w Chrzan?w, ul.?wi?tokrzyska 1 (32) 624-85-00, 624-85-05
Ciechan?w Ciechan?w, ul.Pu?tuska 20 (23) 671-24-00, 671-24-16, 673-56-12
Ciechocinek Ciechocinek, ul.Zdrojowa 7 (54) 416-44-00, 283-61-60
Cz?stochowa Cz?stochowa, al.NMP 19 (34) 378-10-00, 378-10-72
Cz?uch?w Cz?uch?w, ul.Zamkowa 26 (59) 834-74-52, 834-33-42
Drawsko Pomorskie Drawsko Pomorskie, ul.Pi?sudskiego 20 (94) 348-40-20, 363-22-67
E?k E?k, ul.Wojska Polskiego 54 (87) 621-85-00, 621-85-70
Elbl?g Elbl?g, ul.Teatralna 9 (55) 239-63-00, 239-63-01, 239-63-05
Gda?sk Gda?sk, al.Grunwaldzka 103 (58) 767-88-52, 341-17-15
Gda?sk Gda?sk, ul.Heweliusza 11 (58) 323-35-00, 323-35-01
Gdynia Gdynia, ul.3 Maja 27/31 (58) 669-99-00, 669-99-42, 661-16-79
Gdynia Gdynia, ul.?wi?toja?ska 17 (58) 666-87-38, 620-69-39
Gliwice Gliwice, ul.Nowy ?wiat 9A (32) 338-40-00
Gniezno Gniezno, ul.Chrobrego 12B (61) 424-03-00, 424-04-00, 424-03-82
Gorz?w Wielkopolski Gorz?w Wielkopolski, ul.G?rczy?ska 21 (95) 725-52-25, 729-51-04
Gorz?w Wielkopolski Gorz?w Wielkopolski, ul.Kosynier?w Gdy?skich 79 (95) 725-56-01, 722-34-35
Gosty? Gosty?, ul.?w. Floriana 1 (65) 572-84-00, 572-84-10, 572-84-20
Grudzi?dz Grudzi?dz, ul.Pi?sudskiego 15/17 (56) 450-32-00, 450-33-16
I?awa I?awa, ul.Niepodleg?o?ci 5 (89) 644-51-00, 644-51-01, 644-51-80
Inowroc?aw Inowroc?aw, ul.Kr?lowej Jadwigi 39 (52) 354-37-00, 354-37-12, 357-56-45
J?drzej?w J?drzej?w, ul.11 Listopada 36 (41) 385-44-52, 386-52-52
Jaros?aw Jaros?aw, ul.Jana Paw?a II 8 (16) 621-39-21, 621-65-27
Jelenia G?ra Jelenia G?ra, ul.R??yckiego 6 (75) 643-61-01
K?dzierzyn-Ko?le K?dzierzyn-Ko?le, ul.Grunwaldzka 5 (77) 406-21-00, 406-21-54
K?odzko K?odzko, pl.Jedno?ci 4A (74) 865-26-11, 867-87-78
K?pno K?pno, Rynek 28 (62) 791-35-00, 791-35-03
Kalisz Kalisz, ul.G?rno?l?ska 80 (62) 768-12-00, 768-12-52
Kartuzy Kartuzy, Rynek 3A (58) 694-83-00, 694-83-16
Katowice Katowice, ul.Damrota 23 (32) 358-50-00, 358-50-89
Katowice Katowice, ul.Francuska 34 (32) 602-94-50, 257-25-41
Kielce Kielce, ul.Sienkiewicza 33/35 (41) 349-83-00, 344-63-08
Ko?cierzyna Ko?cierzyna, ul.Dworcowa 3 (58) 686-45-72, 686-22-13, 686-40-54
Ko?o Ko?o, ul.B.Prusa 8 (63) 262-67-00, 262-67-33
Ko?obrzeg Ko?obrzeg, ul.Katedralna 33A (94) 354-87-42, 352-63-00
Konin Konin, ul.11 Listopada 20A (63) 240-21-00, 240-21-39, 242-20-42
Koszalin Koszalin, ul.M?y?ska 20 (94) 348-51-00, 341-05-72
Krak?w Krak?w, Os.Ko?ciuszkowskie 1 (12) 683-62-00, 648-96-51
Krak?w Krak?w, ul.Kr?lewska 51 (12) 623-19-40, 623-19-50
Krak?w Krak?w, ul.Wielopole 19/21 (12) 683-50-00, 423-13-62
Krosno Krosno, ul.Bieszczadzka 3 (13) 437-30-00, 432-38-79
Kwidzyn Kwidzyn, ul.Pi?sudskiego 29 (55) 262-48-00, 262-48-16, 262-48-88
Legnica Legnica, pl.Klasztorny 1 (76) 721-44-00, 862-83-94
Leszno Leszno, ul.Sikorskiego 7A (65) 525-53-00, 525-53-25, 525-53-30
Lubart?w Lubart?w, ul.Lubelska 43 (81) 852-69-00, 855-47-16
Lublin Lublin, ul.Krakowskie Przedmie?cie 14 (81) 537-32-10, 537-32-01
Lublin Lublin, ul.Krakowskie Przedmiescie 60 (81) 536-06-10, 536-06-20
Lublin Lublin, ul.Lipowa 4A (81) 537-34-10, 537-34-01
Lublin Lublin, ul.Zana 32A (81) 537-36-10, 537-37-50
Mr?gowo Mr?gowo, ul.Ma?a Warszawska 2 (89) 743-38-00, 743-39-96
Nowy S?cz Nowy S?cz, ul.D?ugosza 16 (18) 448-35-00, 448-35-33
Nowy Targ Nowy Targ, ul.Kolejowa 23 (18) 261-47-00, 261-47-02
Nowy Tomy?l Nowy Tomy?l, ul.Tysi?clecia 1 (61) 442-06-00, 442-38-72
Ole?nica Ole?nica, ul.3 Maja 1-3 (71) 398-32-98, 398-32-98
Olkusz Olkusz, ul.Bylicy 6 (32) 624-94-00, 624-94-22
Olsztyn Olsztyn, ul.D?browszczak?w 30 (89) 523-09-00, 523-09-80
Olsztyn Olsztyn, ul.Kopernika 46 (89) 535-95-25, 535-94-00
Opole Lubelskie Opole Lubelskie, Nowy Rynek 2 (81) 828-46-53, 828-46-01
Opole Opole, ul.Reymonta 39 (77) 401-40-00, 454-00-83
Ostr?da Ostr?da, ul.Wyspia?skiego 2 (89) 642-78-00, 642-79-91
Ostr?w Wielkopolski Ostr?w Wielkopolski, ul.Raszkowska 25A (62) 735-03-00, 735-03-16
Ostro??ka Ostro??ka, ul.Bogus?awskiego 22 (29) 761-14-00, 764-38-31
Ostrowiec ?wi?tokrzyski Ostrowiec ?wi?tokrzyski, Rynek 8 (41) 267-31-00, 265-16-33
P?ock P?ock, ul.3 Maja 14 (24) 266-18-00, 264-00-77
Pabianice Pabianice, ul.Zamkowa 3 (42) 225-91-00, 225-91-01
Pabianice Pabianice, ul.Zamkowa 40 (42) 225-53-00, 225-53-01
Pi?a Pi?a, ul.Bydgoska 2 (67) 210-47-01, 210-48-08
Piotrk?w Trybunalski Piotrk?w Trybunalski, ul.S?owackiego 9 (44) 648-43-00, 648-43-01
Pisz Pisz, ul.Grunwaldzka 4 (87) 425-28-00, 425-28-90
Pozna? Pozna?, pl.Wolno?ci 3 (61) 855-51-01, 855-50-05
Pozna? Pozna?, ul.Miel?y?skiego 14 (61) 858-09-00, 852-45-06
Przemy?l Przemy?l, ul.Mickiewicza 2 (16) 676-45-00, 676-45-06
Pu?awy Pu?awy, ul.Partyzant?w 3 (81) 880-48-00, 880-48-03
Radom Radom, ul.Czachowskiego 21A (48) 368-93-01, 363-62-48
Rumia Rumia, ul.Sobieskiego 14 (58) 671-54-80, 671-57-00, 671-57-08
Rybnik Rybnik, ul.J. i F. Bia?ych 3 (32) 429-30-00, 429-31-35
Rzesz?w Rzesz?w, ul.3 Maja 23 (17) 875-28-00, 875-28-48
Rzesz?w Rzesz?w, ul.Grunwaldzka 17 (17) 875-29-98, 853-37-13
S?awno S?awno, ul.Sk?odowskiej-Curie 1 (59) 810-08-00, 810-08-02
S?upsk S?upsk, ul.Waz?w 5 (59) 847-33-00, 844-28-09
Sandomierz Sandomierz, ul.Mickiewicza 11A (15) 832-32-12, 832-22-91
Sanok Sanok, ul.Ko?ciuszki 25 (13) 469-02-00, 463-55-50
Siedlce Siedlce, ul.Pi?sudskiego 74 (25) 640-03-27, 640-03-59
Skierniewice Skierniewice, ul.Rawska 3/9 (46) 834-56-00, 833-46-29
Sosnowiec Sosnowiec, ul.Kili?skiego 20 (32) 368-60-00, 368-61-33, 368-60-89
Stalowa Wola Stalowa Wola, ul.Wolno?ci 17 (15) 843-43-00, 842-62-75
Stargard Szczeci?ski Stargard Szczeci?ski, ul.Wyszy?skiego 10 (91) 397-04-00, 578-33-13
Sul?cin Sul?cin, ul.Wojska Polskiego 12 (95) 755-02-00, 755-02-50
Szamotu?y Szamotu?y, ul.Pozna?ska 1 (61) 292-88-00, 855-63-41
Szczecin Szczecin, al.Niepodleg?o?ci 44 (91) 430-60-00, 430-60-06
Szczecin Szczecin, ul.Rydla 41/42 (91) 430-64-00, 464-29-04
Tarn?w Tarn?w, ul.S?oneczna 28/30 (14) 622-85-00, 621-42-02
Tarnobrzeg Tarnobrzeg, ul.Sienkiewicza 55 (15) 856-57-00, 823-37-85
Tczew Tczew, ul.?wirki 50 (58) 532-00-66, 532-00-65
Tczew Tczew, ul.J.D?browskiego 7A (58) 777-99-24, 531-25-25
Toru? Toru?, ul.Grudzi?dzka 4 (56) 610-45-00, 610-45-78
Tychy Tychy, ul.Dmowskiego 27 (32) 324-90-65, 324-90-89
W?growiec W?growiec, ul.Je?yka 2A (67) 268-04-00, 268-04-10, 262-04-05
W?oc?awek W?oc?awek, ul.Okrzei 64 (54) 237-83-00, 231-38-10
Wa?brzych Wa?brzych, Rynek 23 (74) 849-44-00, 842-41-18
Wadowice Wadowice, ul.Lwowska 20 (33) 873-98-71, 873-99-82, 873-99-82
Warszawa Warszawa, al.Jana Paw?a II 25 (22) 581-31-00, 654-85-02, 654-85-10
Warszawa Warszawa, ul.Bagatela 15 (22) 525-74-98, 849-28-59
Warszawa Warszawa, ul.Ch?odna 52 (91) 321-33-43, 328-29-38
Warszawa Warszawa, ul.Gr?jecka 1/3 (22) 570-58-00, 570-58-46
Warszawa Warszawa, ul.Jana Paw?a II 25 (42) 663-46-31, 663-46-32, 663-46-31
Warszawa Warszawa, ul.Korkowa 24 (22) 517-75-00, 812-09-38
Warszawa Warszawa, ul.Kruczkowskiego 6 (22) 537-43-33, 621-08-09
Warszawa Warszawa, ul.Mickiewicza 25 (22) 525-54-70, 525-54-48, 525-54-35
Warszawa Warszawa, ul.Nowogrodzka 35/41 (22) 525-62-39, 525-66-50
Warszawa Warszawa, ul.Pu?awska 15 (22) 580-33-92
Warszawa Warszawa, ul.Sienkiewicza 12/14 (22) 525-42-33, 827-68-40
Warszawa Warszawa, ul.Skierniewicka 21 (22) 534-33-02, 534-33-29
Warszawa Warszawa, ul.Targowa 42 (22) 511-96-01, 670-25-29
Warszawa Warszawa, ul.W?lczy?ska 133 (22) 639-60-72, 639-60-74
Warszawa Warszawa, ul.Wa?brzyska 11 (22) 549-87-00, 549-87-39
Wejherowo Wejherowo, ul.Sobieskiego 227 (58) 677-69-01, 672-20-81
Wielu? Wielu?, ul.Barycz 3 (43) 845-33-00, 843-37-88
Wroc?aw Wroc?aw, ul.Powsta?c?w ?l?skich 60 (71) 371-23-61, 371-23-99
Wroc?aw Wroc?aw, ul.Wita Stwosza 33/35 (71) 371-34-01, 344-89-01
Zamo?? Zamo??, ul.Partyzant?w 15 (84) 677-52-00, 677-52-32
Zgierz Zgierz, pl.Kili?skiego 11 (42) 714-57-00, 716-18-94
Zielona G?ra Zielona G?ra, ul.?eromskiego 2 (68) 328-51-00, 327-17-47

Dane adresowe

Pełna nazwa: PKO Bank Polski SA

SWIFT: BPKOPLPWXXX

Siedziba: Warszawa, ul.Pu?awska 15, 02-515

Kontakt

800 302 302


Najlepsze kredyty i pożyczki Polska

Kwota Czas Oprocentowanie Szczegoly
NetCredit – sprawdź za darmo! Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo!
300-5000 zł
od 14 do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Creditstar  - Kontroluj  swoje finanse w każdej sytuacji
od 100 do 5 000 zł
od 5 dni do 3 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Supergrosz.pl – pierwsza pożyczka na 30 dni za darmo!
1000-15000 zł
do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Kredyty bankowe Szybkie pożyczki