Warszawa
blisko

Strona główna / Wszystkie banki / Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Informacje o banku

Lista oddziałów, placówek i bankomatów Bank Gospodarstwa Krajowego

Miasta obecności banku


W Warszawie działają 3 oddziału banku Bank Gospodarstwa Krajowego. Możesz w nich otworzyć konto, dokonać płatności, wypłacić gotówkę, uzyskać kredyt lub kartę kredytową podobnie jak w innych bankach w Warszawie. Porównaj warunki kredytów banku Bank Gospodarstwa Krajowego z innymi bankami na stronię internetowej http://obanku.pl.

Informacje o banku

Bank Gospodarstwa Krajowego – polski bank pa?stwowy, jedyny tego rodzaju podmiot w Polsce nale??cy do Skarbu Pa?stwa.

 

Dzia?alno??

 

 

  • Rozwija systemy por?cze? i gwarancji maj?ce na celu pobudzanie przedsi?biorczo?ci.
  • Inicjuje i realizuje programy s?u??ce wzrostowi gospodarczemu Polski.
  • Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spó?ek komunalnych i samorz?dów.
  • Anga?uje si? w programy s?u??ce poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dost?pu Polaków do mieszka?.
  • Zarz?dza programami europejskimi i dystrybuuje ?rodki unijne w skali krajowej i regionalnej.
  • Jest instytucj? wiod?c? w procesie konsolidacji finansów publicznych.
  • Specjalizuje si? w obs?udze rz?dowych programów finansowych i dystrybucji zwi?zanymi z nimi funduszami celowymi oraz w obs?udze rachunków bankowych instytucji pa?stwowych.

 

from_wiki

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddziały

Miasto Adres Telefon
??d? ??d?, ul.??kowa 29 (42) 634-57-50, 634-57-63, 634-57-55, 634-57-66
Bia?ystok Bia?ystok, ul.Legionowa 28 (85) 748-52-52, 748-52-64, 748-52-51
Gda?sk Gda?sk, ul.Kowalska 10 (58) 320-58-50, 301-83-16
Katowice Katowice, ul.Podchor??ych 1 (32) 254-10-41, 254-02-64
Kielce Kielce, ul.Zag?rska 20 (41) 360-12-00, 360-12-03
Krak?w Krak?w, ul.Pilot?w 2 (12) 295-24-00, 295-24-10
Lublin Lublin, ul.Dolna 3-go Maja 3 (81) 528-61-00, 531-80-35
Olsztyn Olsztyn, ul.Pieni??nego 19 (89) 523-05-00, 523-05-15, 527-48-37
Opole Opole, ul.?eromskiego 1 (77) 423-47-10, 423-47-13
Pozna? Pozna?, ul.Sk?adowa 5 (61) 885-31-00, 852-82-20
Rzesz?w Rzesz?w, ul.Szpitalna 1 (17) 867-05-40
Szczecin Szczecin, ul.Tkacka 4 (91) 434-47-11, 434-47-12
Toru? Toru?, ul.Che?mi?ska 28 (56) 621-05-55, 621-05-57
Warszawa Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 (22) 522-93-33, 627-06-33
Warszawa Warszawa, Al.Jerozolimskie 7 (22) 522-91-57, 627-03-78, 522-91-56
Wroc?aw Wroc?aw, ul.Malarska 26 (71) 374-80-13, 374-80-00 do 09, 342-48-90, 374-80-12
Zielona G?ra Zielona G?ra, ul.Kupiecka 32C (68) 328-06-40, 328-06-43

Dane adresowe

Pełna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego

SWIFT: GOSKPLPWXXX

Siedziba: Warszawa, Al.Jerozolimskie 7, 00-955

Kontakt

801 598 888, 22 475 8888


Najlepsze kredyty i pożyczki Polska

Kwota Czas Oprocentowanie Szczegoly
NetCredit – sprawdź za darmo! Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo!
300-5000 zł
od 14 do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Creditstar  - Kontroluj  swoje finanse w każdej sytuacji
od 100 do 5 000 zł
od 5 dni do 3 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Supergrosz.pl – pierwsza pożyczka na 30 dni za darmo!
1000-15000 zł
do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Kredyty bankowe Szybkie pożyczki