Warszawa
blisko

Lista oddziałów, placówek i bankomatów Eurobank

Miasta obecności banku


W Warszawie działają 13 oddziałów i 3 bankomaty banku Eurobank SA. Możesz w nich otworzyć konto, dokonać płatności, wypłacić gotówkę, uzyskać kredyt lub kartę kredytową podobnie jak w innych bankach w Warszawie. Porównaj warunki kredytów banku Eurobank SA z innymi bankami na stronię internetowej http://obanku.pl.

Informacje o banku

Euro Bank SA (znany te? jako eurobank) – bank komercyjny oferuj?cy us?ugi finansowe dla os?b fizycznych, specjalizuj?cy si? w kredytach konsumpcyjnych i hipotecznych oraz kartach kredytowych, nie oferuj?cy us?ug dla przedsi?biorstw i organizacji.

Historia


W 2003 r. kontrolowana w 100% przez Mariusza ?ukasiewicza sp??ka Look Finansowanie Inwestycji przej??a pakiet kontrolny istniej?cego od 1990 r. Banku Spo?em S.A., a nast?pnie r?wnie? pakiet kontrolny Banku Wschodniego S.A. w Bia?ymstoku. W 2003 roku Bank Spo?em S.A. zmieni? nazw? na Euro Bank S.A.

Po ?mierci za?o?yciela w 2004 roku w?a?cicielem eurobanku zosta?a Grupa Soci?t? G?n?rale (lipiec 2005), kt?ra w roku 2007 posiada?a ponad 99% akcji banku.

5 listopada 2018 roku Bank Millennium i Soci?t? G?n?rale podpisa?y umow? dotycz?c? zakupu 99,79% akcji Euro Banku przez Bank Millennium za cen? referencyjn? wynosz?c? 1833 mln PLN. W ci?gu nast?pnego p?? roku Komisja Nadzoru Finansowego i Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsument?w udzieli?y zg?d na przej?cie, kt?re zaplanowano zrealizowa? w drugim p??roczu 2019 roku. Transakcja zosta?a sfinalizowana 31 maja 2019 r. W jej efekcie Euro Bank S.A. zmieni? w?a?ciciela i wszed? do Grupy Banku Millennium

from_wiki

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Eurobank

Oddziały

Miasto Adres Telefon
Wroc?aw Wroc?aw, ul.?w. Miko?aja 72 (-)
Wroc?aw Wroc?aw, ul.?wi?tego Miko?aja 72 (71) 795-55-00, 795-55-01

Dane adresowe

Pełna nazwa: Eurobank SA

Siedziba: Wrocław, ul.świętego Mikołaja 72, 50-126

Kontakt

(71) 795-55-00, 795-55-01


Najlepsze kredyty i pożyczki Polska

Kwota Czas Oprocentowanie Szczegoly
NetCredit – sprawdź za darmo! Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo!
300-5000 zł
od 14 do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Creditstar  - Kontroluj  swoje finanse w każdej sytuacji
od 100 do 5 000 zł
od 5 dni do 3 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Supergrosz.pl – pierwsza pożyczka na 30 dni za darmo!
1000-15000 zł
do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Kredyty bankowe Szybkie pożyczki