Warszawa
blisko

Lista oddziałów, placówek i bankomatów Bank BPS

Miasta obecności banku


W Warszawie działają 3 oddziały i 19 bankomatów banku Bank BPS. Możesz w nich otworzyć konto, dokonać płatności, wypłacić gotówkę, uzyskać kredyt lub kartę kredytową podobnie jak w innych bankach w Warszawie. Porównaj warunki kredytów banku Bank BPS z innymi bankami na stronię internetowej http://obanku.pl.

Informacje o banku

Bank Polskiej Spó?dzielczo?ci S.A. – bank komercyjny i zrzeszaj?cy z siedzib? w Warszawie. Jest 15. najwi?kszym bankiem w Polsce pod wzgl?dem warto?ci aktywów, a 26. pod wzgl?dem liczby placówek. Wraz z 321 zrzeszonymi bankami spó?dzielczymi tworzy Grup? BPS, zrzeszaj?c? oko?o 2/3 sektora bankowo?ci spó?dzielczej, co czyni go najwi?kszym bankiem zrzeszaj?cym w Polsce.

 

Historia

 

 

Utworzony 15 marca 2002 poprzez po??czenie sze?ciu banków: Gospodarczego Banku Po?udniowo-Zachodniego SA, Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Ma?opolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA oraz Warmi?sko-Mazurskiego Banku Regionalnego SA.

 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi?a w grudniu 2015 roku System Ochrony Zrzeszenia BPS. System Ochrony, poprzez sta?y monitoring bie??cej sytuacji Banku BPS i zrzeszonych z nim banków spó?dzielczych obj?tych Systemem Ochrony oraz zaplanowane w jego ramach dzia?ania prewencyjne i wspomagaj?ce, zapewni wsparcie jego uczestników w zakresie p?ynno?ci i wyp?acalno?ci. Udzieli tak?e niezb?dnej pomocy w przypadku ewentualnego wyst?pienia sytuacji niestandardowych w którymkolwiek z banków, uczestników Systemu.

from_wiki

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_Polskiej_Sp%C3%B3%C5%82dzielczo%C5%9Bci

Oddziały

Miasto Adres Telefon
??d? ??d?, ul.?wirki 2 (42) 636-19-22, 636-20-48
?om?a ?om?a, ul.Szosa Zambrowska 29A (86) 473-70-70, 473-70-80
Bia?a Podlaska Bia?a Podlaska, ul.Janowska 28 (83) 342-16-20, 342-63-54
Bia?ystok Bia?ystok, al.J?zefa Pi?sudskiego 11/3 lok.1 (85) 653-71-11, 743-57-70
Bielsko-Bia?a Bielsko-Bia?a, ul.Stefanii Sempo?owskiej 21 (33) 819-05-10, 819-05-15
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Wojska Polskiego 19B (52) 372-68-48, 372-67-45
Che?m Che?m, ul.Jedno?? 45A (82) 564-96-30, 564-96-34
Cz?stochowa Cz?stochowa, ul.Waszyngtona 32 (34) 360-56-49, 360-57-79, 360-61-60
E?k E?k, ul.Armii Krajowej 6 (87) 610-33-41, 610-33-60, 610-35-22
Elbl?g Elbl?g, ul.1 Maja 58/H (55) 231-03-70, 231-03-71
Gdynia Gdynia, ul.?wi?toja?ska 23 (58)
K?trzyn K?trzyn, ul.Gen.W?adys?awa Sikorskiego 48 (89) 751-00-80, 751-00-82, 751-00-80
Kielce Kielce, ul.Planty 8 (41) 344-94-40, 344-94-43
Konopnica Konopnica, ul.Parkowa 16 (43) 842-44-46, 842-44-45, 842-44-45
Krak?w Krak?w, ul.Bo?ego Cia?a 23 (12) 618-17-00
Legnica Legnica, ul.Z?otoryjska 11-15 (76) 862-26-86, 862-68-20
Luba? Luba?, ul.Rynek-Sukiennice 20 (75) 721-55-57, 721-49-08, 721-46-50
Lublin Lublin, ul.Mieczys?awa Kar?owicza 4 (81) 531-95-05, 531-95-26
Nowy S?cz Nowy S?cz, al.Wolno?ci 19 (18) 447-78-80, 447-78-44, 447-78-30
Olsztyn Olsztyn, al.Marsza?ka J?zefa Pi?sudskiego 32 (89) 535-02-64, 534-06-71, 534-06-70, 535-98-05
Opole Opole, ul.?wiatowida 2 (77) 457-73-45, 455-95-80, 455-98-03, 455-92-28
Ostro??ka Ostro??ka, ul.W?adys?awa Reymonta 11 (29) 760-20-09, 764-89-55, 760-20-09
P?ock P?ock, ul.Miodowa 1 (24) 267-30-90, 267-30-95
Por?ba Por?ba, ul.Chopina 2/3 (32) 677-21-71, 677-31-44, 677-31-44
Poraj Poraj, ul.Armii Krajowej 16 (34) 314-70-07, do 09, 314-70-07 w.22
Przemy?l Przemy?l, ul.Adama Mickiewicza 28 (16) 675-17-30, 678-29-29, 678-29-29
Radom Radom, ul.Juliusza S?owackiego 84/7 (48) 365-31-06, 365-34-14, 365-35-52
Rzesz?w Rzesz?w, Al.Gen.Leopolda Okulickiego 20 (17) 863-33-64, 860-00-59
Rzesz?w Rzesz?w, ul.Zygmuntowska 14 (17) 864-19-34, do 35, 864-19-55
Rzesz?w Rzesz?w, Zygmuntowska 14 (17) 864-19-34, 864-19-35, 864-19-55
Siedlce Siedlce, ul.Szaloma Asza 4 (25) 644-05-80, 644-06-36, 644-38-81
Sieradz Sieradz, Jana Paw?a II nr 3 (43) 654-21-21, 654-21-22, 654-21-10
Sieradz Sieradz, ul.Jana Paw?a II 3 (43) 654-21-21, 654-21-10
Sopot Sopot, Al.Niepodleg?o?ci 660 (58) 340-50-80, 340-50-81, 550-08-16
Sosnowiec Sosnowiec, ul.Swobodna 10 (32) 368-77-40, 368-77-50, 368-77-59
Stalowa Wola Stalowa Wola, al.Jana Paw?a II 18b (15) 844-40-42, do 43, 844-40-42, do 43
Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie, ul.Wa?owa 5 (77) 461-25-01, 461-42-10, 461-23-46
Suwa?ki Suwa?ki, ul.Teofila Noniewicza 48 (87) 565-11-23, 565-11-24
Szczecin Szczecin, Al.Bohater?w Warszawy 40 (91) 425-39-61, 425-39-50
Tarn?w Tarn?w, ul.Widok 29 (14) 631-97-30, 631-97-20, 631-97-38
Tarnobrzeg Tarnobrzeg, ul.Szeroka 24 (15) 822-98-21, 822-98-31
Warszawa Warszawa, pl.Gen.Jana H.D?browskiego 3 (22) 551-27-00, 551-27-22
Warszawa Warszawa, ul.Grzybowska 81 (22) 634-07-32, 634-07-33
Warszawa Warszawa, ul.P?ocka 9/11B (22) 539-55-00, 539-55-01
Wroc?aw Wroc?aw, Rynek 34 (71) 343-84-11, 344-51-84
Wroc?aw Wroc?aw, ul.Henryka Sienkiewicza 77 (71) 322-30-21, 322-47-71, 322-66-48, do 49
Wroc?aw Wroc?aw, ul.Krasi?skiego 27 (71) 323-04-00, 323-04-54, 323-04-49, 323-04-46
Wroc?aw Wroc?aw, ul.Zygmunta Krasi?skiego 27 (71) 323-04-00, 323-05-05, 323-04-00, 323-05-02
Z?bkowice ?l?skie Z?bkowice ?l?skie, ul.Rynek 7 (74) 815-33-12, 815-42-16, 815-33-12, do 13
Zamo?? Zamo??, ul.Sadowa 6 (84) 638-83-00, 638-83-02
Zgorzelec Zgorzelec, ul.Wolno?ci 4 (75) 775-61-01, 775-22-67, 775-44-49
Zielona G?ra Zielona G?ra, ul.Kupiecka 32B (68) 324-56-01, 324-54-53, 324-79-68

Dane adresowe

Pełna nazwa: Bank BPS

SWIFT: POLUPLPRXXX

Siedziba: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, 00-844

Kontakt

801 321 456


Najlepsze kredyty i pożyczki Polska

Kwota Czas Oprocentowanie Szczegoly
NetCredit – sprawdź za darmo! Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo!
300-5000 zł
od 14 do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Creditstar  - Kontroluj  swoje finanse w każdej sytuacji
od 100 do 5 000 zł
od 5 dni do 3 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Supergrosz.pl – pierwsza pożyczka na 30 dni za darmo!
1000-15000 zł
do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Kredyty bankowe Szybkie pożyczki