Warszawa
blisko

Strona główna / Wszystkie banki / Santander Consumer Bank SA

Santander Consumer Bank SA

Informacje o banku

Lista oddziałów, placówek i bankomatów Santander Consumer Bank SA

Miasta obecności banku


W Warszawie działają 30 oddziałów i 7 bankomatów banku Santander Consumer Bank SA. Możesz w nich otworzyć konto, dokonać płatności, wypłacić gotówkę, uzyskać kredyt lub kartę kredytową podobnie jak w innych bankach w Warszawie. Porównaj warunki kredytów banku Santander Consumer Bank SA z innymi bankami na stronię internetowej http://obanku.pl.

Informacje o banku

Santander Consumer Bank SA – bank z hiszpa?skiej grupy Banco Santander dzia?aj?cy w Polsce pod szyldem Santander Consumer Bank SA od 2006 roku.

Historia


W roku 2002 poprzez nabycie Bank of America Polska SA rozpocz?to realizacj? plan?w dzia?alno?ci w Polsce. Nast?pnie zmieniono nazw? na CC-Bank SA z siedzib? w Poznaniu i rozpocz?to dzia?alno?? operacyjn?. W 2004 roku zmieniono nazw? banku na PTF Bank SA, w efekcie wch?oni?cia jednego z najwi?kszych operator?w kredytowych, jakim by?o Polskie Towarzystwo Finansowe i przeniesiono siedzib? centrali banku do Wroc?awia. Ostatecznie na pocz?tku 2006 roku bank przyj?? nazw? Santander Consumer Bank SA.

8 czerwca 2010 roku Santander Consumer Bank SA zosta? wi?kszo?ciowym w?a?cicielem AIG Bank Polska (99,92%). Poprzedni g??wny akcjonariusz AIG Banku – AIG Consumer Finance Group, Inc. – obj?? 30% akcji w Santander Consumer Banku, a Santander Consumer Finance kontroluje pozosta?e 70% akcji.

W maju 2009 bank zamkn?? swoj? ca?? sie? blisko 50 plac?wek oraz przesta? udziela? kredyt?w hipotecznych, t?umacz?c to nisk? rentowno?ci? tego produktu.

Z dniem 1 marca 2011 roku AIG Bank Polska SA po??czy? si? z Santander Consumer Bankiem SA i od tej daty oddzia?y bankowe funkcjonuj? pod t? w?a?nie nazw? i logo.

G??wnym przedmiotem dzia?alno?ci s?:

  • kredyty na zakup pojazd?w mechanicznych
  • kredyty got?wkowe
  • karty kredytowe

Bank nigdy nie zajmowa? si? obs?ug? rachunk?w oszcz?dno?ciowo-rozliczeniowych os?b fizycznych ani podmiot?w gospodarczych.


from_wiki

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Santander Consumer Bank

Oddziały

Miasto Adres Telefon
Wroc?aw Wroc?aw, ul.Strzegomska 42c (71) 358-23-63, 358-23-70
Wroc?aw Wroc?aw, ul.Trzemeska 10 (71) 376-04-83, 376-04-80

Dane adresowe

Pełna nazwa: Santander Consumer Bank SA

Siedziba: Wroc?aw, ul.Strzegomska 42c, 53-611

Kontakt

71 358 22 20, 195 00


Najlepsze kredyty i pożyczki Polska

Kwota Czas Oprocentowanie Szczegoly
NetCredit – sprawdź za darmo! Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo!
300-5000 zł
od 14 do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Creditstar  - Kontroluj  swoje finanse w każdej sytuacji
od 100 do 5 000 zł
od 5 dni do 3 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Supergrosz.pl – pierwsza pożyczka na 30 dni za darmo!
1000-15000 zł
do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Kredyty bankowe Szybkie pożyczki