Warszawa
blisko

Strona główna / Wszystkie banki / Bank Rumia Sp??dzielczy

Bank Rumia Sp??dzielczy

Informacje o banku

Informacje o banku

Bank Rumia Spó?dzielczy powsta? 17 lipca 1950 jako Gminna Kasa Spó?dzielcza Rumi z odpowiedzialno?ci? udzia?ami. Inicjatorami za?o?enia Banku byli miejscowy rolnicy, kupcy i rzemie?lnicy. Zgromadzenie za?o?ycielskie ustali?o, ?e spó?dzielnia b?dzie mia?a swoj? siedzib? w Rumi, a jej dzia?alno?? b?dzie obejmowa?a miejscowo?ci po?o?one w gminach: Rumia, Kosakowo, Chwaszczyno. Pierwsz? siedzib? Gminnej Kasy Spó?dzielczej w Rumi by? budynek przy ulicy Starowiejskiej 20 w Rumi.

Dane adresowe

Pełna nazwa: Bank Rumia Sp??dzielczy

SWIFT: GBWCPLPP

Siedziba: Rumia, ul.Morska 21, 84-230

Kontakt

(58) 671-00-38, 671-26-39


Najlepsze kredyty i pożyczki Polska

Kwota Czas Oprocentowanie Szczegoly
NetCredit – sprawdź za darmo! Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo!
300-5000 zł
od 14 do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Creditstar  - Kontroluj  swoje finanse w każdej sytuacji
od 100 do 5 000 zł
od 5 dni do 3 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Supergrosz.pl – pierwsza pożyczka na 30 dni za darmo!
1000-15000 zł
do 30 dni
od 0%
ZŁOŻ WNIOSEK
Kredyty bankowe Szybkie pożyczki