Warszawa
Strona główna / Wszystkie banki / Bank Pekao SA

Pożyczka Przekorzystna - Oprocentowanie TYLKO 6%

Pożyczka Przekorzystna

 • Oprocentowanie TYLKO 6%
 •  do 200 000 zł
 •  spłata do 10 lat
 •  na dowolny cel
 • RRSO 8,97%

Pieniądze nawet w 1 dzień od podpisania umowy.

Pożyczka Przekorzystna to oferta dotycząca pożyczki ekspresowej na wyżej wymienionych warunkach oferty specjalnej.

Oferta specjalna obowiązuje w dniach 01.01-30.06.2021 r. i dotyczy Pożyczki Ekspresowej. Z preferencyjnych warunków cenowych mogą skorzystać nowi klienci (nie posiadający jakichkolwiek czynnych produktów i umów z Bankiem Pekao S.A.), którzy w okresie obowiązywania oferty złożą formularz kontaktowy na stronie internetowej dedykowanej ofercie specjalnej. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę innych zobowiązań kredytowych zaciągniętych w Banku Pekao S.A.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 11,75% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 8 784,00 zł, pożyczka zaciągnięta na 40 miesięcy, oprocentowanie zmienne 6,00% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1 774,21 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 763,83 zł (8,00%), odsetki 1 010,38 zł, całkowita kwota do zapłaty 10 558,21 zł płatna w 39 ratach miesięcznych po 263,95 zł, 40. rata wyrównująca 264,16 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 8 784,00 zł.

do 200 000 zł
kwota kredytu
do 10 lat
okres kredytowania
RRSO 8,97%
oprocentowanie

Konto

Zyskuj z Kontem Przekorzystnym!

Zyskaj 100 zł Załóż Konto Przekorzystne i bankuj, skąd tylko chcesz dzięki aplikacji PeoPay.

Zyskuj z Kontem Przekorzystnym!

 • 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł prowizji banku za wypłaty z bankomatów za granicą
 • 0 zł za polecenie krajowych przelewów złotówkowych w bankowości internetowej i mobilnej
 • 0 zł za przewalutowanie przy płatności kartą
 • 0 zł za polecenie przelewu BLIKIEM na nr telefonu

*0 zł w przypadku wpływu na konto w poprzednim miesiącu kalendarzowym min. 500 zł pojedynczym przelewem z zewnątrz lub z konta firmowego w Banku Pekao S.A. i min.

Jak łatwo zyskać 100 zł?

 • Załóż konto na selfie online lub w aplikacji mobilnej PeoPay do 31.12.2020 r.
 • Zapewnij wpływ min. 500 zł co miesiąc przez 4 miesiące.
 • Wykonaj min. 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay w miesiącu przez 4 miesiące.
 • Min. raz w miesiącu zaloguj się do aplikacji PeoPay przez 4 miesiące.
 • 100 zł zostanie automatycznie przelane na Twoje konto do 31.05.2021 r.
Załóż konto na stronie banku Porównaj oferty kont bankowych

Lista oddziałów, placówek i bankomatów Bank Pekao SA

Miasta obecności banku


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao, Pekao, Pekao SA, dawniej PeKaO) – polski bank uniwersalny założony 17 marca 1929 r. jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Od 1998 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1999–2017 kontrolowany przez UniCredit. 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem przejęły spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju, których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa.

 

Historia

 

 

Okres międzywojenny

 

W 1929 roku ówczesny Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności, Henryk Gruber zwrócił uwagę na fakt, że istnieje zapotrzebowanie na bank, który będzie w stanie świadczyć usługi finansowe dla ośmiu milionów Polaków żyjących poza granicami kraju. Wychodząc z tych założeń 17 marca 1929 roku Ministerstwo Skarbu powołało Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 29 października tego samego roku Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki SA do rejestru handlowego. Akcjonariuszami spółki zostały: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny.

Pierwsze placówki zostały otwarte we Francji, Argentynie, USA i w Tel Awiwie, a w roku 1939 Pekao miało już przedstawicielstwa w stolicach większości państw, w których osiedlała się polska emigracja.

PRL

Po roku 1946 bank zajął się obsługą międzynarodowych operacji finansowych prowadzonych przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z jego pomocą Polacy na emigracji mogli wspierać swoje rodziny za żelazną kurtyną. W 1968 minister finansów zezwolił na zakładanie w Banku Pekao rachunków „dewizowych” dla osób fizycznych pracujących za granicą. Monopol na ich prowadzenie Pekao utracił dopiero w 1989 r.

W latach 70. rachunki walutowe w Pekao zostały podzielone na trzy kategorie: konta A dla osób wpłacających waluty o udokumentowanym pochodzeniu, konta B dla wpłat o nieudokumentowanym pochodzeniu, i konta C dla cudzoziemców. Środków z kont B nie można było legalnie wywozić za granicę, jednak już w 1976 roku uprawnienia kont A i B zostały zrównane. W 1974 roku w banku zarejestrowano około 91 tys. rachunków „walutowych” na których zdeponowano 52,5 mln dol. W 1979 roku na prawie milionie kont znajdowało się 437,7 mln. dolarów zaś pod koniec lat 80. łączna wartość rachunków dewizowych wynosiła 3,3 mld dol.

Znacznie wcześniej, bo już w 1960 r. bank rozpoczął emisję własnych „bonów towarowych PeKaO” nominowanych w dolarach amerykańskich. Początkowo za bony te (jak również bezpośrednio za waluty wymienialne wpłacane w krajowych i zagranicznych przedstawicielstwach banku) można było kupować zarówno zagraniczne, jak i deficytowe towary krajowe w sieci sprzedaży dewizowej prowadzonej bezpośrednio przez PeKaO SA. W ofercie banku dla klientów indywidualnych znajdowała się różnorodna gama towarów obejmująca m.in. artykuły spożywcze (na czele z szynką „Krakus” i zachodnią gumą do żucia), alkohole, kosmetyki, tkaniny, sprzęt AGD, rowery, motory, samochody, ciężarówki, ciągniki, maszyny rolnicze, opał, materiały budowlane, urządzenia instalacyjno-sanitarne, a także mieszkania i meble. Ta sieć sprzedaży detalicznej została wraz z utworzeniem w 1972 przedsiębiorstwa „eksportu wewnętrznego” Pewex wyprowadzona ze struktur banku.

Po 1989

Po powrocie do gospodarki rynkowej w 1989 roku, Bank Pekao rozpoczął realizowanie strategii rozwoju banku uniwersalnego z ofertą bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Był też odpowiedzialny za stworzenie pierwszego w powojennej Polsce biura maklerskiego, które swoją działalność rozpoczęło 1 marca 1991 roku i wprowadzało na giełdę pierwsze prywatyzowane spółki.

W Pekao wydano również pierwszą kartę kredytową w Polsce. Dostawał ją klient, który złożył w skarbcu depozyt 20 000 dolarów w gotówce.

W lipcu roku 1996 rząd, chcąc zwiększyć wartość banku przed planowaną prywatyzacją, zdecydował o utworzeniu Grupy Pekao SA. Poza bankiem Pekao SA w jej skład weszły: Bank Depozytowo-Kredytowy SA z Lublina, Powszechny Bank Gospodarczy SA z Łodzi oraz Pomorski Bank Kredytowy SA ze Szczecina (należały one do tzw. komercyjnej dziewiątki, czyli banków wydzielonych ze struktur Narodowego Banku Polskiego w lutym 1989). W 1997 r. nowym, wspólnym logo grupy stał się charakterystyczny żubr. W 1998 r. banki Grupy Pekao SA rozpoczęły łączenie, zakończone 1 stycznia 1999 r.

W czerwcu 1998 rozpoczęła się prywatyzacja Pekao SA, kiedy Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 15% akcji Banku. Debiut Pekao SA na GPW nastąpił 30 czerwca 1998. W połowie 1998 roku akcjonariuszem Banku został Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął nową emisję akcji wartości 100 mln dol., tj. 5,29% kapitału.

Pekao w grupie UniCredit

W 1999 Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało na inwestora strategicznego włosko-niemieckie konsorcjum UniCredito Italiano S.p.A. i Allianz AG, które 3 sierpnia 1999 r. objęło pakiet 52,09% akcji banku. Tym samym Pekao SA stał się członkiem międzynarodowej grupy bankowej UniCredito Italiano (UCI). UCI zapłaciło za bank 1 mld dolarów (wówczas 3,93 mld złotych).

W roku 2005 UniCredito połączył się z HypoVereinsbank, posiadającym pakiet kontrolny Banku BPH. W marcu 2006 roku UniCredito wystąpił o prawo głosu z akcji BPH, aby móc dokonać fuzji BPH oraz Pekao. Po kilkumiesięcznym sporze między głównym właścicielem a polskim rządem i ostrzeżeniach Komisji Europejskiej niewyrażającej zgody na zablokowanie fuzji w Polsce, polski rząd 5 kwietnia 2006 parafował, a 19 kwietnia podpisał umowę z UniCredito, w której wyraził zgodę na fuzję pod pewnymi warunkami, m.in. odsprzedaży 200 oddziałów BPH. Do przeprowadzenia podziału Banku BPH i przyłączenia jego wydzielonej większej części do Pekao niezbędna była zmiana w polskim prawie bankowym, co stało się 19 października 2006 r.

3 października 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na podział BPH i przyłączenie jego wydzielonej części do Pekao. Tym samym 30 listopada mogło dojść do planowanej fuzji. W jej wyniku wszyscy klienci korporacyjni BPH stali się klientami nowego Banku Pekao SA. Przeniesienie oddziałów z banku BPH do Pekao w 2007 roku wiązało się z koniecznością dokonania istotnych zmian w systemie informatycznym. W tym czasie zmieniona została numeracja rachunków prowadzonych w oddziałach, które weszły do Pekao.

Od 2009 roku centrala banku znajduje się w Lipowy Office Park w Warszawie, gdzie zebrano wszystkie jednostki, dotychczas mieszczące się w różnych lokalizacjach.

W listopadzie 2009 roku, po ponad 6 latach pracy, Jan Krzysztof Bielecki złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu oraz ze wszystkich zajmowanych stanowisk w Grupie UniCredit i jej spółkach zależnych. Zakończył urzędowanie w styczniu 2010. Nowym prezesem zarządu została Alicja Kornasiewicz, którą Rada Nadzorcza banku powołała 13 stycznia 2010 r. Do czasu uzyskania zgody KNF, Kornasiewicz była członkiem zarządu pełniącym obowiązki prezesa zarządu, a w tym czasie obowiązki prezesa banku pełnił Luigi Lovaglio, dyrektor generalny i I wiceprezes Pekao.

19 lipca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Luigi Lovaglio na funkcję prezesa zarządu banku Pekao.

W czerwcu 2012 r. ogłoszono rebranding banku. Nowe barwy Pekao to biała „jedynka” na czerwonym tle (logo grupy UniCredit). Pierwsze oddziały z nowym oznakowaniem zostały odsłonięte 8 czerwca wraz z rozpoczęciem UEFA EURO 2012, którego bank był sponsorem.

W roku 2013 Bank Pekao wprowadził system płatności i akceptacji płatności mobilnych PeoPay.

W roku 2014 decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Bank Pekao przejął SKOK Kopernik. W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła testy warunków skrajnych oraz przegląd jakości aktywów banków w Polsce. Bank Pekao SA został uznany przez KNF za najlepiej skapitalizowany bank w sektorze.

Pekao w Grupie PZU i tzw. repolonizacja

W 2016 roku akcje banku posiadane przez UniCredit zostały wystawione na sprzedaż za kwotę 3,5 mld euro. Pod koniec 2016 ogłoszono, że Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju zakupią 32,8 proc. akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Za ponad 15 lat (lata 2001–2015) UniCredit z tytułu posiadania akcji banku uzyskał 11,7 mld zł z dywidend (dywidenda łączna od 2001 do 2015 wyniosła 22,1 mld zł), zaś dzięki sprzedaży małych pakietów akcji Pekao uzyskał przychód wysokości kilku kolejnych miliardów złotych. 7 czerwca 2017 roku transakcja została sfinalizowana. Nastąpił rebranding i powrót Banku do charakterystycznego logo z żubrem.

Oddziały

Miasto Adres Telefon
Andrychów Andrychów, ul.Krakowska 140a (33) 870-40-69, 875-85-02
Balice Balice, ul.Kpt.M.Medweckiego 1 (12) 639-32-46, 285-50-78
Bartoszyce Bartoszyce, pl.Konstytucji 3 Maja 31A (89) 762-19-22, 762-19-24
Bełchatów Bełchatów, ul.1 Maja 2 (44) 635-88-00, 635-88-12, 635-88-16
Bełżyce Bełżyce, Rynek 26 (81) 517-23-45, 517-24-81
Biała Podlaska Biała Podlaska, pl.Wolności 23 (83) 342-70-20, 342-70-14, 342-70-11
Biała Podlaska Biała Podlaska, ul.Narutowicza 12 (83) 342-78-00, 342-78-27, 342-78-40, 342-26-69
Białobrzegi Białobrzegi, ul.Władysława Reymonta 46 (48) 613-44-23, 613-44-25
Białogard Białogard, ul.Wojska Polskiego 15 (94) 311-09-50, 311-09-60
Białystok Białystok, Rynek Kościuszki 7 (85) 664-61-11, 664-61-13, 732-87-18
Białystok Białystok, ul.Sienkiewicza 40 (85) 664-88-00, 664-88-33, 664-89-19
Białystok Białystok, ul.Sienkiewicza 42 (85) 664-88-00, 664-89-46, 664-88-02
Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski, ul.Adama Mickiewicza 55 (85) 730-94-00, 730-94-04
Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski, ul.Mickiewicza 55 (85) 730-94-00, 730-94-04
Bielsko-Biała Bielsko-Biała, ul.Dmowskiego 16 (33) 813-97-12, 813-97-10
Bielsko-Biała Bielsko-Biała, ul.Grażyńskiego 141 (33) 813-50-72, 822-01-64
Bielsko-Biała Bielsko-Biała, ul.Grunwaldzka 40A (33) 829-27-00, 829-28-04, 812-63-00
Bielsko-Biała Bielsko-Biała, ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 (33) 813-95-00, 813-95-02, 813-95-10
Biłgoraj Biłgoraj, ul.Dąbrowskiego 6B (84) 688-10-00, 688-10-29
Bochnia Bochnia, ul.Kazimierza Wielkiego 9 (14) 611-60-66, 611-60-12, 611-60-13
Brusy Brusy, ul.Jana Pawła II 2 (52) 334-44-30, 334-44-35
Brzeg Brzeg, Rynek 9/10 (77) 416-30-99, 416-30-99
Brzeziny Brzeziny, ul.J.Piłsudskiego 2/8 (46) 874-22-23, 874-00-59, 874-22-00
Brzozów Brzozów, ul.Ks.J.Bielawskiego 5 (13) 430-80-00, 430-80-11 do 12, 434-18-04
Bukowno Bukowno, ul.Nowa 1 (32) 646-02-00
Bychawa Bychawa, ul.Piłsudskiego 7-15 (81) 566-07-04, 566-01-75, 566-01-75, w.207
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Długa 57 (52) 376-62-30, 376-62-03, 321-34-10
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego 2 (52) 339-09-10, 339-09-13
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Jagiellońska 34 (52) 325-42-77, 325-42-78, 321-19-02, 321-26-25
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Trybunalska 2 (52) 379-22-81, 373-45-09, 373-89-63
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Wojska Polskiego 20A (52) 370-97-00, 370-97-10, 345-06-95, 345-06-86
Bytów Bytów, ul.Bauera 3 (59) 822-77-00, 822-77-20, 822-77-01
Błonie Błonie, ul.Poznańska 4 (22) 731-31-00, 731-31-08, 731-31-35
Chełm Chełm, ul.I Armii Wojska Polskiego 41 (82) 564-88-50, 564-88-51, 562-04-59
Chełm Chełm, ul.Kopernika 20 (82) 562-05-10, 562-05-62 do 63, 562-05-55
Chełmek Chełmek, ul.Brzozowa 1 (33) 876-20-20, 876-20-23, 846-43-55
Chojna Chojna, ul.Mieszka I 11A (91) 402-38-84, 402-38-83
Choszczno Choszczno, ul.Chrobrego 1 (95) 765-33-09, 765-26-60, 765-33-09
Chrzanów Chrzanów, al.Henryka 31 (32) 624-96-10 do 13, 624-96-22, 624-96-22
Ciechanów Ciechanów, pl.Jana Pawła II 8 (23) 671-45-00, 671-45-03, 671-45-78
Ciechanowiec Ciechanowiec, pl.3 Maja 25 (86) 277-12-63, 277-10-05
Czarnków Czarnków, ul.Kościuszki 61A (67) 253-85-00, 255-21-87
Czersk Czersk, ul.J.Ostrowskiego 2 (52) 398-63-88, 398-63-88
Częstochowa Częstochowa, ul.Kopernika 17/19 (34) 378-36-36, 378-36-70, 378-35-05
Człuchów Człuchów, ul.Dworcowa 1 (59) 834-59-00, 834-59-08
Dąbrowa Białostocka Dąbrowa Białostocka, pl.Kościuszki 1 (85) 711-06-00, 711-06-15
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza, al.Piłsudskiego 90 (32) 795-50-25, 795-50-46
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza, ul.3 Maja 14 (32) 295-62-00, 295-62-39
Dębica Dębica, ul.1 Maja 1 (14) 680-27-05, 670-20-01, 670-20-01 w.677
Dębica Dębica, ul.Głowackiego 35 (14) 670-62-10, 670-62-11, 670-48-23
Dębica Dębica, ul.Tadeusza Kościuszki 6 (14) 670-20-01, 670-20-02, 670-66-06
Dęblin Dęblin, ul.PCK 3 (81) 888-93-85, 888-93-84
Dębno Dębno, ul.Mickiewicza 34 (95) 760-21-21, 760-21-22
Dobre Miasto Dobre Miasto, ul.Warszawska 12 (89) 616-38-74, 616-11-28
Działdowo Działdowo, pl.Mickiewicza 2/3 (23) 697-20-03, 697-24-69
Dzierżoniów Dzierżoniów, Rynek 17 (74) 832-49-70, 832-49-88, 832-49-71
Elbląg Elbląg, Stary Rynek 18A (55) 235-47-00, 235-47-00 w.261,263, 235-47-00 w.320, 641-25-56
Elbląg Elbląg, ul.Hetmańska 3 (55) 235-47-00, 235-47-00 w.261,263, 235-47-00 w.281,280
Ełk Ełk, ul.Juliusza Słowackiego 16 (87) 621-73-01, 610-37-12
Ełk Ełk, ul.Kilińskiego 40 (87) 610-96-18
Ełk Ełk, ul.Piłsudskiego 12-14 (87) 621-80-30, 610-30-55
Garwolin Garwolin, ul.Kościuszki 32 (25) 684-15-00, 684-15-26, 684-15-30
Gdańsk Gdańsk, ul.Franciszka Rakoczego 17 (58) 520-96-40, 520-96-43
Gdańsk Gdańsk, ul.Garncarska 23 (58) 323-21-79, 323-21-14, 346-22-55
Gdańsk Gdańsk, ul.Grunwaldzka 92/98 (58) 341-46-45, 520-88-41, 345-13-20
Gdańsk Gdańsk, ul.Jana Uphagena 27 (58) 340-16-00, 341-34-74
Gdańsk Gdańsk, ul.Kołobrzeska 43 (58) 511-27-11, 511-27-38, 553-45-63
Gdańsk Gdańsk, ul.Ogarna 116 (58) 323-14-00, 323-14-44
Gdańsk Gdańsk, ul.Stary Rynek Oliwski 16 (58) 554-83-68, 554-83-69
Gdańsk Gdańsk, ul.Władysława Cieszyńskiego 36 (58) 326-27-65, 326-27-63
Gdynia Gdynia, ul.10 Lutego 8 (58) 660-24-01, 621-67-24
Gdynia Gdynia, ul.Hutnicza 3A (58) 623-51-49, 623-51-55, 623-52-73
Gdynia Gdynia, ul.Kartuska 9 (58) 667-25-80, 667-25-83
Gdynia Gdynia, ul.Pułaskiego 8 (58) 627-83-34, 627-83-44, 627-83-48
Gdynia Gdynia, ul.Śląska 23/25 (58) 699-41-04, 699-41-00, 699-41-05
Gdynia Gdynia, ul.Świętojańska 47 (58) 627-93-50, 627-93-60
Gdynia Gdynia, ul.Tadeusza Wendy 7-9 (58) 785-91-05, 785-91-02, 785-91-03
Gdynia Gdynia, ul.Waszyngtona 34/36 (58) 660-27-45, 660-27-41, 660-27-11
Giżycko Giżycko, ul.Dąbrowskiego 12 (87) 429-58-00, 428-50-00, 428-25-94
Gliwice Gliwice, ul.A.Opla 1 (32) 270-93-40, 270-91-22
Gliwice Gliwice, ul.Bohaterów Getta Warszawskiego 9 (32) 230-69-41, 230-69-42
Gliwice Gliwice, ul.Błonie 6 (32) 238-91-25, 230-75-26
Gliwice Gliwice, ul.Generała Berbeckiego 4 (32) 231-18-44, 231-18-44 w.333, 231-79-91
Gliwice Gliwice, ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 (32) 339-33-00, 339-33-05, 339-33-04
Golczewo Golczewo, ul.Zwycięstwa 22 (91) 321-67-15, 321-67-19
Goleniów Goleniów, ul.Konstytucji 3 Maja 24 (91) 432-17-60, 432-17-72, 432-17-72
Góra Kalwaria Góra Kalwaria, ul.Wierzbowskiego 3 (22) 727-45-11, 727-45-12, 727-45-12
Gorlice Gorlice, ul.Legionów 20 (18) 355-13-10, 355-13-11, 355-13-29
Gorlice Gorlice, ul.Michalusa 8 (18) 353-60-04, 353-72-27, 353-60-04
Gorlice Gorlice, ul.Władysława Jagiełły 6 (18) 355-17-10, 355-17-20, 355-17-12
Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski, ul.Fabryczna 12 (95) 733-60-00, 733-60-02
Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski, ul.Kombatantów 30 (95) 733-90-00, 733-90-49
Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski, ul.Marcinkowskiego 117 (95) 720-07-42, 735-41-38, 720-07-42
Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski, ul.Wełniany Rynek 18 (95) 735-41-00, 735-41-51, 735-41-21
Gostynin Gostynin, ul.R.Dmowskiego 8 (24) 235-04-60, 235-04-67
Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, ul.Armii Krajowej 16 (22) 755-69-37, 755-52-55, 755-52-55 w. 334
Grójec Grójec, ul.Bankowa 11 (48) 664-36-08, 664-20-41, 664-30-01
Grudziądz Grudziądz, ul.Chełmińska 68 (56) 451-40-19, 451-40-21, 465-82-91
Grudziądz Grudziądz, ul.Groblowa 7 (56) 451-41-00, 451-41-10, 451-41-17
Gryfice Gryfice, ul.Wałowa 1 (91) 384-20-91, 384-20-92, 384-26-05
Gryfino Gryfino, ul.Parkowa 3 (91) 414-69-60, 414-69-80, 416-25-11, 414-69-97
Gubin Gubin, ul.Nowa 2 (68) 359-31-30, 359-93-00, 359-31-30
Głowno Głowno, ul.Swoboda 4 (42) 714-10-60, do 69, 714-10-66
Hajnówka Hajnówka, ul.3 Maja 34 (85) 682-30-61, 682-40-71, 682-25-49
Hel Hel, ul.Wiejska 41 (58) 675-04-12, 675-04-12
Hrubieszów Hrubieszów, ul.Prusa 9 (84) 696-65-00, 696-24-54
Imielin Imielin, ul.Imielińska 87 (32) 225-57-52, 225-56-91
Inowrocław Inowrocław, ul.Dworcowa 29 (52) 356-46-40, 356-46-66, 356-46-70
Iwonicz-Zdrój Iwonicz-Zdrój, ul.Kulczyńskiego 2 (13) 425-11-33, 425-11-36, 425-11-40
Iława Iława, ul.Jana III Sobieskiego 47 (89) 649-10-11, 649-10-45, 648-21-33
Jankowice Jankowice, ul.Równoległa 4 (32) 430-43-04, 430-43-04
Janów Lubelski Janów Lubelski, ul.Wiejska 3 (15) 872-64-50, 872-64-58, 872-64-51
Jarosław Jarosław, pl.Mickiewicza 2 (16) 624-61-00, 621-24-92
Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój, al.Piłsudskiego 2A (32) 474-00-55, 474-04-41, 474-04-42
Jasło Jasło, ul.Staszica 6 (13) 443-56-00, 443-56-02, 443-56-08, 443-56-09
Jaworzno Jaworzno, ul.Mickiewicza 17 (32) 616-67-27, 616-67-27 w.302,303, 616-67-27 w.210
Jedlicze Jedlicze, ul.Trzecieskiego 14 (13) 438-45-55, 438-47-55, 438-45-57
Jędrzejów Jędrzejów, ul.Partyzantów 3 (41) 386-17-12, 386-13-55, 386-10-00
Jejkowice Jejkowice, ul.Główna 38A (32) 430-28-05, 430-28-06
Jelenia Góra Jelenia Góra, pl.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 35 (75) 754-77-51, 754-77-68, 752-58-55, 753-31-56
Kalisz Kalisz, Nowy Rynek 7A (62) 768-48-10, 768-48-15 do 16, 768-48-28
Kalisz Kalisz, ul.Śródmiejska 29 (62) 768-23-33, 768-22-05, 768-22-51, 768-21-53
Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzydowska, Rynek 2 (33) 876-48-20, 876-48-22
Kamień Pomorski Kamień Pomorski, ul.Gryfitów 2A (91) 382-35-00, 382-35-28, 382-05-87
Katowice Katowice, al.Wojciecha Korfantego 160 (32) 603-63-30, 603-63-60, 603-63-29
Katowice Katowice, al.Wojciecha Korfantego 56 (32) 200-41-04, 200-41-52
Katowice Katowice, ul.Chorzowska 1 (32) 358-62-22, 358-62-06, 358-62-26
Katowice Katowice, ul.Karolinki 1 (32) 255-44-86, 209-22-55, 209-22-98
Katowice Katowice, ul.Warszawska 8 (32) 208-39-00, 208-39-28, 208-39-59
Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle, pl.Wolności 6-7 (77) 480-10-00, 480-10-09, 483-32-32
Kętrzyn Kętrzyn, ul.Obrońców Westerplatte 1 (89) 754-45-80, 754-45-81, 751-01-82
Kęty Kęty, ul.Adama Mickiewicza 6B (33) 875-05-05, 875-05-03
Kęty Kęty, ul.T.Kościuszki 111 (33) 875-05-02, 875-05-02
Kielce Kielce, al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 (41) 344-14-21, 344-82-51, 344-56-79
Kielce Kielce, ul.Sienkiewicza 18 (41) 340-91-00, 340-92-62, 340-92-92, 340-92-65
Kluczbork Kluczbork, ul.Grunwaldzka 13C (77) 418-16-81, 425-03-71, 425-03-51
Klucze Klucze, ul.Zawierciańska 10 (32) 642-82-00
Knurów Knurów, ul.Kapelanów Wojskowych 17 (32) 401-29-41 do 44, 401-29-71
Kolbudy Kolbudy, ul.Wybickiego 32C (58) 682-74-10, 682-75-55, 682-73-09
Kolbuszowa Kolbuszowa, ul.Kościuszki 18 (17) 227-71-64, 227-71-83, 227-18-49
Kolno Kolno, ul.Wojska Polskiego 46 (86) 278-30-98, 278-30-89
Koluszki Koluszki, ul.11 Listopada 20 (44) 635-88-00, 635-88-12, 635-88-16(44) 615-30-49, 615-30-48, (22) 571-48-93
Konin Konin, ul.Kosmonautów 14 (63) 244-67-00, 249-89-55
Końskie Końskie, ul.Zamkowa 12 (41) 372-23-01, 372-23-33, 372-26-54
Konstantynów Konstantynów, ul.Łódzka 20 (42) 211-25-17, 211-13-11
Kościan Kościan, Rynek 32 (65) 512-40-09, 512-50-09, 512-00-09
Koszalin Koszalin, Rynek Staromiejski 8 (94) 346-65-00, 346-65-24, 346-04-29
Koszalin Koszalin, ul.Jana z Kolna 11 (94) 346-61-00, 346-63-00, 341-18-38
Kozienice Kozienice, ul.Batalionów Chłopskich 32/34 (48) 611-74-31, 614-27-31
Kozy Kozy, ul.Krakowska 2 (33) 817-58-22, 817-58-21
Kołobrzeg Kołobrzeg, ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 (94) 352-40-61, 354-07-00, 352-39-03
Kraków Kraków, al.Pokoju 1 (12) 618-66-25, 618-66-23, 618-66-17
Kraków Kraków, al.Powstania Warszawskiego 12 (12) 417-16-66, 417-14-11
Kraków Kraków, Os.Bohaterów Września 39 (12) 682-15-40, 648-69-57
Kraków Kraków, Os.Centrum B1 (12) 682-15-05, 682-15-03
Kraków Kraków, Os.Kolorowe 10 (12) 688-51-00, 688-51-10
Kraków Kraków, Os.Na Wzgórzach 32 (12) 682-15-57, 682-15-07
Kraków Kraków, Os.Tysiąclecia 42 (12) 682-15-58, 682-15-88
Kraków Kraków, Rynek Główny 31 (12) 424-38-00, 424-38-26, 424-38-09, 424-38-49
Kraków Kraków, Rynek Główny 47 (12) 422-20-66, 682-27-79, 682-28-47, 421-49-04
Kraków Kraków, ul.Bajana 4 (12) 412-83-60, 412-50-06
Kraków Kraków, ul.Balicka 18A (12) 626-03-89, 626-03-47, 626-04-03
Kraków Kraków, ul.Czysta 21 (12) 632-23-62, 632-07-29
Kraków Kraków, ul.Gronostajowa 3 (12) 269-14-27, 269-18-27
Kraków Kraków, ul.Józefińska 18 (12) 423-67-44, 656-05-50, 656-02-20
Kraków Kraków, ul.Kapelanka 1 (12) 261-68-00, 267-06-65, 267-09-96, 267-08-60
Kraków Kraków, ul.Kazimierza Wielkiego 75 (12) 682-29-80 do 82, 636-86-52, 636-46-23
Kraków Kraków, ul.Legionów Piłsudskiego 19 (12) 423-54-11, 423-54-71, 423-54-51
Kraków Kraków, ul.Mały Płaszów 4 (12) 658-89-98, 658-89-97
Kraków Kraków, ul.Pijarska 1 (12) 682-29-00, 422-42-66, 682-29-03
Kraków Kraków, ul.Retoryka 1 (12) 422-71-87, 421-46-53, 422-37-48
Kraków Kraków, ul.Rydlówka 5 (12) 267-67-39, 295-93-20, 267-67-39
Kraków Kraków, ul.Szpitalna 15 (12) 424-35-36, 422-68-30, 424-35-55
Kraków Kraków, ul.Ujastek 1 (12) 682-15-81, 682-15-82
Kraków Kraków, ul.Wielicka 76 (12) 265-02-75, 265-01-15
Kraków Kraków, ul.Wielopole 1 (12) 619-24-35, 619-24-20 do 24, 619-24-34
Kraków Kraków, ul.Zakopiańska 58 (12) 269-23-99, 269-24-99
Kraśnik Kraśnik, ul.Ignacego Krasickiego 4 (81) 826-24-41, 826-24-49
Kraśnik Kraśnik, ul.Kochanowskiego 1 (81) 884-01-14, 884-01-24
Kraśnik Kraśnik, ul.Kościuszki 5 (81) 826-24-92, 826-24-93
Krasnystaw Krasnystaw, ul.Piłsudskiego 11 (82) 575-63-30, 575-63-39, 576-20-62
Krosno Krosno, ul.Bieszczadzka 5 (13) 436-13-88, 436-72-23 w.211, 436-72-23, 436-76-26
Krosno Krosno, ul.Powstańców Warszawskich 3 (13) 437-31-10, 437-31-26, 437-31-17
Kruszwica Kruszwica, ul.Niepodległości 13 (52) 351-55-79, 351-55-49
Krzeszowice Krzeszowice, Rynek 34 (12) 282-64-66, 282-64-94
Kudowa-Zdrój Kudowa-Zdrój, ul.Zdrojowa 18 (74) 866-33-84, 866-33-85, 866-33-83
Kutno Kutno, ul.29 Listopada 15 (24) 251-00-20, 251-00-45, 251-00-21
Kutno Kutno, ul.Podrzeczna 9 (24) 253-38-65, 253-35-16, 254-12-59
Kuźnica Białostocka Kuźnica Białostocka, ul.Sokólska 26 (85) 722-43-01, 722-43-42
Kłodzko Kłodzko, ul.Chrobrego 20 (74) 811-54-20, 811-54-29, 811-54-21
Lębork Lębork, ul.Armii Krajowej 18 (59) 863-47-00, 863-47-31, 863-47-07
Legnica Legnica, Rynek 14/1B (76) 850-30-00, 854-96-52
Legnica Legnica, ul.Wrocławska 26/28 (76) 852-52-63, 852-52-64, 852-52-20
Leszno Leszno, ul.Wróblewskiego 6 (65) 529-34-40, 529-34-40 w.208, 529-39-04
Leżajsk Leżajsk, ul.Mickiewicza 52 (17) 240-46-50, 242-08-10
Libiąż Libiąż, ul.Wojska Polskiego 2 (32) 627-40-40, 627-40-41, 627-12-33
Lidzbark Welski Lidzbark Welski, ul.Działdowska 9 (23) 696-10-93, 696-10-96
Limanowa Limanowa, ul.Jana Pawła II 19 (18) 337-20-86, 337-24-04, 337-20-86
Lipno Lipno, ul.3 Maja 22 (54) 287-42-54, 287-44-31, 287-49-17
Lipsko Lipsko, ul.Zwoleńska 6 (48) 378-32-10, do 13, 378-08-66
Lubaczów Lubaczów, ul.Legionów 4 (16) 632-17-10, 632-21-42
Lubartów Lubartów, ul.Lubelska 23 (81) 855-40-81, do 83, 855-27-21
Lubin Lubin, ul.Bankowa 16A (76) 840-48-10, 840-48-25, 844-49-18
Lublin Lublin, ul.1 Maja 10 (81) 745-56-40, 745-56-67, 468-49-4881 531-64-81 do 84, 22 571-48-79
Lublin Lublin, ul.Chopina 26A (81) 826-24-41, 826-24-4981 531-68-51, 22 571-48-73, 81 744-47-8181 531-64-70, 531-64-73, 22 571-48-
Lublin Lublin, ul.Krakowskie Przedmieście 64 (13) 438-45-55, 438-47-55, 438-45-5781 531-61-77, 22 571-48-72, 81 532-24-17
Lublin Lublin, ul.Krakowskie Przedmieście 72 (58) 520-96-40, 520-96-43(81) 535-71-00, (22) 571-76-02
Lublin Lublin, ul.Królewska 1 (81) 535-02-00, 535-02-06, 532-60-69
Lublin Lublin, ul.Nowowiejskiego 2 (81) 828-83-00, 828-83-01, 828-83-1081 531-67-98, 531-61-28, 22 571-48-63
Lublin Lublin, ul.Zimowa 5 (81) 826-24-41, 826-24-4981 531-68-51, 22 571-48-73, 81 744-47-81
Lublin Lublin, ul.Żywnego 10 (81) 741-62-27, 741-04-88
Lubochnia Lubochnia, ul.Tomaszowska 9 (44) 710-36-66, 710-33-23
Maków Mazowiecki Maków Mazowiecki, ul.Przasnyska 18 (29) 717-13-74, 717-13-50
Międzychód Międzychód, ul.17 Stycznia 74 (95) 748-93-00, 748-93-17, 748-24-93
Międzyrzecz Międzyrzecz, ul.Poznańska 1 (95) 742-78-40, 742-78-59, 742-78-66
Mielec Mielec, ul.Obrońców Pokoju 7 (17) 583-12-21, do 23, 583-61-07
Mielec Mielec, ul.Partyzantów 25 (17) 788-67-06, 788-67-08, 788-64-34
Mielec Mielec, ul.Pisarka 10 (17) 584-05-70, 584-05-79
Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki, ul.Warszawska 133 (25) 758-30-75, 758-47-48
Mońki Mońki, al.Niepodległości 2a/4 (85) 716-69-62, 716-69-63, 716-69-61
Mrągowo Mrągowo, pl.Kajki 1 (89) 741-02-30, 741-02-22, 741-36-51, 741-25-09
Mszana Dolna Mszana Dolna, ul.Spadochroniarzy 6 (18) 331-02-45, 331-15-15, 331-23-35
Myślenice Myślenice, Rynek 4 (12) 372-18-48, 372-18-59, 372-18-66
Myślenice Myślenice, ul.Gałczyńskiego 9 (12) 372-18-31, 372-18-58, 372-18-66
Myślibórz Myślibórz, ul.Wyszyńskiego 2 (95) 765-62-80, 765-62-81
Myszyniec Myszyniec, pl.Wolności 60 (29) 772-13-78, 772-27-19
Mysłowice Mysłowice, ul.Mikołowska 6 (32) 317-01-45, 317-01-06
Nakło nad Notecią Nakło nad Notecią, ul.Gen.Henryka Dąbrowskiego 17-23 (52) 386-61-00, 386-03-03
Nasielsk Nasielsk, ul.Elektronowa 8-10 (23) 693-16-01, 693-16-01 w 103
Nałęczów Nałęczów, al.Lipowa 3 (81) 501-41-10, 501-40-55, 501-41-58
Nidzica Nidzica, ul.Wolności 7 (89) 625-52-48, 625-42-76
Niepołomice Niepołomice, Rynek 16 (12) 281-33-38
Nisko Nisko, ul.Mickiewicza 2 (15) 877-77-80, 877-77-97, 841-20-90
Nowe Miasto nad Pilicą Nowe Miasto nad Pilicą, ul.11 Listopada 41 (48) 674-16-96, 674-13-84
Nowogard Nowogard, ul.Bankowa 5 (91) 392-75-40, 392-75-65 do 66, 392-75-41
Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki, ul.Słowackiego 11 (22) 775-20-11, 775-29-04
Nowy Sącz Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 26 (18) 448-47-00, 448-47-03
Nowy Sącz Nowy Sącz, ul.Żeromskiego 6 (18) 448-23-10, 448-23-16, 448-23-11, 448-23-29
Nowy Targ Nowy Targ, al.Tysiąclecia 35A (18) 261-21-00, 261-21-17, 261-21-25
Nowy Targ Nowy Targ, Rynek 4 (18) 266-24-91, 266-29-16
Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, ul.Adama Mickiewicza 15 (61) 442-19-50, 442-19-59
Nysa Nysa, ul.Marcinkowskiego 1 (77) 434-08-40, 434-08-49
Olecko Olecko, ul.11 Listopada 8 (87) 520-75-08, 520-75-28
Olkusz Olkusz, ul.Króla Kazimierza Wielkiego 49 (32) 645-03-10, 645-03-13
Olsztyn Olsztyn, ul.1 Maja 10 (18) 202-28-50, 202-28-43, 202-28-55(89) 521-30-05, (22) 571-76-14
Olsztyn Olsztyn, ul.Dąbrowszczaków 11 (89) 521-14-00, 521-14-44
Opatów Opatów, ul.Sienkiewicza 20 (15) 868-20-59, 868-29-82, 868-22-66
Opoczno Opoczno, pl.Kościuszki 16 (44) 755-26-93, 755-25-43, 755-29-51
Opole Lubelskie Opole Lubelskie, ul.Lubelska 12 (81) 827-72-50, 827-72-61
Opole Opole, pl.Wolności 3 (77) 400-07-00, 400-07-23, 400-07-03
Opole Opole, ul.Damrota 2 (77) 401-27-00, 401-27-15, 401-27-45
Opole Opole, ul.Osmańczyka 15 (77) 401-54-00, 401-54-43, 453-15-16
Ostróda Ostróda, ul.Grunwaldzka 4 (89) 642-71-10, 642-71-36 do 37, 642-71-19
Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka, ul.Grota-Roweckiego 1 (29) 745-22-01 do 06, 745-34-43
Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski, ul.Głogowska 23 (62) 737-47-10, 737-47-22, 736-55-69
Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Kilińskiego 15 (41) 265-61-00, 265-61-06, 263-30-78
Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Polna 11B (41) 266-11-60, 266-40-30, 266-43-30
Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Wardyńskiego 11 (41) 267-20-00, 267-20-13, 263-22-10
Ostrołęka Ostrołęka, ul.Bogusławskiego 23 (29) 764-17-00, 764-17-04, 764-17-01
Ostrzeszów Ostrzeszów, ul.Piastowska 16A (62) 730-35-75, 730-11-00, 730-29-28
Oświęcim Oświęcim, ul.Chemików 1 (33) 844-92-90, 844-92-92, 844-22-35
Oświęcim Oświęcim, ul.Wróblewskiego 1 (33) 844-91-81, 844-91-85, 842-33-99
Oświęcim Oświęcim, ul.Władysława Jagiełły 12 (33) 844-91-00, 844-92-01, 842-22-46
Otwock Otwock, ul.Świderska 2/4 (22) 788-54-25, 788-54-32, 788-54-26, 788-54-25 w.110
Pabianice Pabianice, ul.Zamkowa 7 (42) 225-99-20, 225-99-32, 225-99-22, 225-99-50
Piaseczno Piaseczno, ul.Jana Pawła II 2 (22) 703-63-13, 703-63-48, 703-63-71
Piastów Piastów, ul.Dworcowa 1 (22) 723-79-89, 723-48-44
Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul.Armii Krajowej 24 (44) 649-56-49, 649-54-95, 649-54-96, 649-56-49
Piła Piła, ul.Browarna 21 (67) 211-50-50, 211-50-81, 212-39-01, 213-24-19
Piła Piła, ul.Wyspiańskiego 8 (67) 211-93-11, 213-17-43 w.221, 211-93-30
Poddębice Poddębice, ul.Łódzka 16/18 (43) 678-25-56, do 57, 678-25-88
Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój, ul.Zdrojowa 25 (74) 868-29-65, 868-29-64
Police Police, ul.Bankowa 22 (91) 312-15-77, 480-11-00, 317-01-47, 317-54-10
Poniatowa Poniatowa, ul.Młodzieżowa 2 (81) 828-83-00, 828-83-01, 828-83-10
Poznań Poznań, Al.Solidarności 46 (61) 829-93-00, 829-93-03
Poznań Poznań, pl.Wolności 18 (61) 858-64-04, 858-64-80
Poznań Poznań, Stary Rynek 97/98 (61) 856-78-10, 855-71-77
Poznań Poznań, ul.Bukowska 74 (61) 845-65-40, 845-65-43
Poznań Poznań, ul.Grunwaldzka 21 (61) 864-40-66, 864-40-70, 866-12-92
Poznań Poznań, ul.Głogowska 132/140 (61) 864-40-30, 864-40-31, 864-40-33
Poznań Poznań, ul.Głogowska 26 (61) 864-59-01, 864-59-50 do 51, 864-59-02
Poznań Poznań, ul.Ignacego Paderewskiego 3 (61) 852-26-72, 853-07-89
Poznań Poznań, ul.Masztalarska 8A (61) 858-45-50, 858-45-55, 851-60-61
Poznań Poznań, ul.Pamiątkowa 17 (61) 834-27-46, 834-27-60
Poznań Poznań, ul.Roosevelta 18 (61) 845-44-81, 845-44-87, 845-44-83
Poznań Poznań, ul.Św.Marcin 52/56 (61) 855-85-58, 855-83-11, 855-83-02, 855-81-10
Prudnik Prudnik, ul.Damrota 10A (77) 436-42-30, 436-42-31, 436-42-32
Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański, ul.Wojciecha Kossaka 1 (58) 691-03-80, 691-03-83
Pruszków Pruszków, al.Wojska Polskiego 23 (22) 739-44-00, 739-44-88, 758-71-75
Przasnysz Przasnysz, ul.3 Maja 13 (29) 752-49-19, 752-23-11
Przemyśl Przemyśl, ul.Jagiellońska 7 (16) 676-35-64, 676-35-66, 676-35-68
Przemyśl Przemyśl, ul.Mickiewicza 6 (16) 676-47-00, 676-47-13, 678-51-53
Przeworsk Przeworsk, ul.Jagiellońska 12 (16) 649-27-00, 649-27-10, 648-79-78
Przeźmierowo Przeźmierowo, ul.Rynkowa 75C (61) 652-41-82, 652-41-83
Przysucha Przysucha, ul.Krakowska 33 (48) 675-52-05, 675-22-24
Puławy Puławy, al.Królewska 11A (81) 886-46-52, 886-24-81, 887-94-06
Puławy Puławy, ul.Partyzantów 8 (81) 886-15-00, 886-15-10, 886-33-57
Pułtusk Pułtusk, ul.17 Sierpnia 37 (23) 692-93-00, 692-01-86
Pyrzyce Pyrzyce, ul.Bankowa 1 (91) 578-83-00, 578-83-13, 578-83-02, 578-83-14
Płock Płock, ul.Armii Krajowej 6 (24) 267-46-90, 267-46-91, 267-46-91
Płock Płock, ul.Kolegialna 14A (24) 267-19-59, 267-19-41
Płock Płock, ul.Tysiąclecia 10 (24) 269-70-60, 269-70-61
Płońsk Płońsk, ul.Młodzieżowa 28G (23) 662-86-50, 662-86-51, 662-86-55
Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój, ul.Kilińskiego 1 (18) 268-01-30, 268-01-30
Radom Radom, ul.A.Struga 26/28 (48) 363-20-57, 363-20-57 w.118, 363-20-20, 363-27-54
Radom Radom, ul.Piłsudskiego 15 (48) 340-60-40, 340-60-70, 362-77-69, 360-20-30
Radom Radom, ul.Tadeusza Kościuszki 2 (48) 368-81-00, 368-81-30, 368-81-93
Radomsko Radomsko, ul.Piastowska 16 (44) 683-46-30, 683-46-30 w.201,202
Radymno Radymno, Rynek 15 (16) 628-14-93, 628-22-73
Radzyń Podlaski Radzyń Podlaski, ul.Warszawska 19 (83) 353-44-60, 353-44-61, 352-11-30
Raszyn Raszyn, pl.Szwedzki 3 (22) 735-84-00, 735-84-44, 735-84-01, 735-84-09
Rogoźno Rogoźno, ul.Kościuszki 37 (67) 261-74-49, 261-87-02
Ropczyce Ropczyce, ul.Słowackiego 2 (17) 221-07-30, 221-07-57 do 59, 221-85-52
Ruda Śląska Ruda Śląska, ul.1 Maja 219 (32) 244-91-25, 244-91-30 do 31, 244-91-24, 240-55-57
Rybnik Rybnik, ul.3 Maja 10 (32) 432-96-40, 432-92-22, 432-96-41, 422-16-48
Rybnik Rybnik, ul.Rymera 4 (32) 739-86-50
Ryki Ryki, Stary Rynek 39 (81) 865-25-26, 865-25-76, 865-13-98
Rypin Rypin, ul.Warszawska 6 (54) 280-20-84, 280-21-28, 280-21-28, w.154
Rzeszów Rzeszów, ul.3 Maja 21 (17) 852-01-75, 852-01-80, 852-02-84, 852-01-75
Rzeszów Rzeszów, ul.Bernardyńska 7 (17) 875-37-00, 875-37-03
Rzeszów Rzeszów, ul.Cieplińskiego 1 (17) 875-56-00, 875-56-31, 862-59-20, 862-10-56
Rzeszów Rzeszów, ul.Hetmańska 58 (17) 875-37-93, 854-93-82
Rzeszów Rzeszów, ul.Juliusza Słowackiego 5 (17) 875-38-04, 875-38-03
Rzgów Rzgów, ul.Tuszyńska 1 (42) 214-16-35, 214-19-32, 214-10-34
Sandomierz Sandomierz, ul.Kościuszki 4 (15) 868-20-59, 868-29-82, 868-22-66(15) 832-22-05, (15) 832-73-36, (22) 571-76-26
Sanok Sanok, ul.Kościuszki 4 (13) 465-68-40, 465-68-68, 463-24-44
Sanok Sanok, ul.Mickiewicza 29 (13) 465-77-42 do 44, 465-68-68, 465-77-46
Sędziszów Sędziszów, ul.Przemysłowa 9 (41) 381-27-60, 381-27-64
Siedlce Siedlce, ul.Wojskowa 24 (25) 640-39-00, 640-39-83, 640-39-22
Siemiatycze Siemiatycze, pl.Jana Pawła II 15 (85) 656-59-10, 656-59-27, 656-59-15
Sieradz Sieradz, ul.Jana Pawła II 52 (43) 826-60-04, 826-60-14, 826-60-38
Sierpc Sierpc, ul.Braci Tułodzieckich 17 (24) 275-88-50, 275-88-95, 275-11-52
Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, ul.Bankowa 8 (41) 251-34-25, 251-24-67
Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, ul.Prusa 12 (41) 252-96-10, 252-96-14, 252-96-13
Skawina Skawina, ul.Korabnicka 5A (12) 276-54-64, 276-54-22
Skierniewice Skierniewice, ul.Gałeckiego 16 (46) 833-42-73, 833-36-33, 833-45-82
Skwierzyna Skwierzyna, ul.Piłsudskiego 11 (95) 717-01-25, 717-02-94, 717-02-94 w.123
Sochaczew Sochaczew, ul.1 Maja 19 (46) 863-93-00, 863-93-13, 863-93-46
Sokółka Sokółka, ul.Marsz.Józefa Piłsudskiego 5 (85) 711-05-00, 711-05-29, 711-21-46
Sokołów Podlaski Sokołów Podlaski, ul.Wolności 7 (25) 640-39-34, 781-21-57
Solec Kujawski Solec Kujawski, ul.Toruńska 61A (52) 387-59-10 do 12, 387-59-21, 387-13-65
Sopot Sopot, ul.Reja 13/15 (58) 550-82-96, 550-82-00, 550-83-83, 550-83-71
Sosnowiec Sosnowiec, ul.Gen.Zaruskiego 11 (32) 263-09-65
Sosnowiec Sosnowiec, ul.Małachowskiego 3 (32) 269-84-01, 269-84-08, 266-71-39
Śrem Śrem, ul.Przemysłowa 1 (61) 282-90-00, 282-90-01
Środa Śląska Środa Śląska, ul.Malczycka 1 (71) 317-52-25, 317-47-97
Stalowa Wola Stalowa Wola, al.Jana Pawła II 13 (15) 877-20-10, 877-20-40, 877-20-13
Stalowa Wola Stalowa Wola, ul.Wolności 17 (15) 843-03-00, 843-03-17, 842-06-01
Stąporków Stąporków, ul.Piłsudskiego 101 (41) 374-23-93, 372-23-01
Starachowice Starachowice, ul.Lipowa 29 (41) 275-57-10, 275-57-20, 275-57-11
Starachowice Starachowice, ul.Radomska 31 (41) 275-64-90, 275-64-90 w.16, 274-75-00
Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński, ul.Czarnieckiego 16 (91) 578-71-10, 578-71-72 do 73, 578-71-26, do 28
Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński, ul.Piłsudskiego 4/5 (91) 834-34-10, 834-34-20, 834-34-10
Staszów Staszów, ul.Mickiewicza 2 (15) 864-14-00, 864-12-00, 864-12-01
Strzelce Krajeńskie Strzelce Krajeńskie, ul.Sienkiewicza 5 (95) 763-07-80, 763-07-94, 763-11-63
Strzyżów Strzyżów, ul.Kilińskiego 8 (17) 276-54-60, 276-54-85
Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka, ul.Adama Mickiewicza 48 (33) 874-50-88, 874-50-72, 874-50-89
Sulęcin Sulęcin, ul.Park Bankowy 2 (95) 756-03-40 do 59, 756-03-64
Sulejówek Sulejówek, ul.Reymonta 43 (22) 783-36-55, 783-36-30, 783-01-06
Suwałki Suwałki, ul.Gen.T.Kościuszki 56 (87) 565-87-00, 565-87-77
Suwałki Suwałki, ul.Kościuszki 72 (87) 566-32-71, 566-32-71, w.215
Suwałki Suwałki, ul.Noniewicza 48 (87) 563-29-28, 566-32-71 w.205, 563-29-21
Sułkowice Sułkowice, ul.1 Maja 70 (12) 273-22-32, 273-22-34
Swarzędz Swarzędz, Os.Dąbrowszczaków 8/5 (61) 818-45-55, 817-35-83
Świątniki Górne Świątniki Górne, ul.Bruchnalskiego 4 (12) 270-47-57, 270-47-58
Świdnica Świdnica, Rynek 30 (74) 850-09-42, 850-09-53, 850-09-43
Świdnik Świdnik, ul.Kard.S.Wyszyńskiego 15 (81) 745-56-40, 745-56-67, 468-49-48
Świdnik Świdnik, ul.Wyszyńskiego 15 (81) 745-56-40, 745-56-67, 468-49-48
Świdwin Świdwin, ul.Połczyńska 70 (94) 364-79-70, 365-28-85
Świnoujście Świnoujście, ul.Monte Cassino 7 (91) 322-05-40, 322-05-74, 322-05-72
Świnoujście Świnoujście, ul.Piłsudskiego 4 (91) 322-12-60 do 69, 322-12-80, 321-57-33
Szczecin Szczecin, al.Wojska Polskiego 1 (91) 440-08-93 do 94, 440-08-90
Szczecin Szczecin, al.Wyzwolenia 23 (91) 440-05-23, 434-35-45
Szczecin Szczecin, pl.Orła Białego 3 (91) 440-02-32, 440-02-08
Szczecin Szczecin, pl.Żołnierza Polskiego 16 (91) 440-06-66, 433-41-41, 433-05-07
Szczecin Szczecin, ul.Grodzka 9 (91) 442-94-00, 433-91-78, 433-42-97
Szczecin Szczecin, ul.Jasna 5 (91) 431-39-40, 431-39-68, 431-39-50, 431-39-66
Szczecin Szczecin, ul.Obrońców Stalingradu 11 (91) 440-63-04, 440-63-44, 440-63-11
Szczecin Szczecin, ul.Smolańska 4 (91) 481-78-50, 482-26-96
Szczecin Szczecin, ul.Szczerbcowa 4 (91) 432-99-99, 433-79-74
Szczecinek Szczecinek, ul.Mickiewicza 1 (94) 371-45-20, 371-45-46, 372-07-35
Szczucin Szczucin, Rynek 1 (14) 643-52-74 do 75, 643-52-74
Szczyrk Szczyrk, ul.Beskidzka 4 (33) 817-93-78, 817-93-79
Szczytno Szczytno, ul.Sienkiewicza 6A (89) 624-80-31 do 32, 624-80-33
Szydłowiec Szydłowiec, pl.M.Konopnickiej 7 (48) 617-68-20, 617-68-24, 617-01-84
Słubice Słubice, ul.Seelowska 1 (95) 759-25-70, 759-25-77, 759-25-85, 759-25-87
Słupsk Słupsk, ul.11 Listopada 3 (59) 848-29-91, 841-99-67, 848-29-99
Słupsk Słupsk, ul.Jana Kilińskiego 45A (59) 841-03-01, 841-03-09
Słupsk Słupsk, ul.Tuwima 30 (59) 841-99-81, 841-99-67, 841-99-65
Tarczyn Tarczyn, ul.Warszawska 11 (22) 717-61-98, 717-61-99
Tarnobrzeg Tarnobrzeg, ul.Piłsudskiego 8 (15) 822-25-74, 822-25-60, 822-41-27
Tarnów Tarnów, pl.Kazimierza Wielkiego 3A (14) 632-07-00, 632-07-22, 632-07-67
Tarnów Tarnów, ul.Wałowa 10 (14) 631-82-04, 631-82-07, 631-82-05
Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski, ul.Lwowska 80 (84) 664-24-51 do 52, 664-30-91, 664-24-51 w.149
Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki, ul.Mościckiego 31 (44) 725-89-59, 725-89-21, 724-29-29, 725-89-51
Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki, ul.Warszawska 24 (44) 723-52-62, 723-52-73 do 74, 724-68-73
Toruń Toruń, ul.Grudziądzka 29 (56) 610-86-00, 610-86-17, 655-89-43
Toruń Toruń, ul.Wielkie Garbary 11 (56) 657-49-00, 657-49-12, 657-49-26
Trzcianka Trzcianka, ul.Żeromskiego 13 (67) 216-39-59, 210-17-05
Trzebiatów Trzebiatów, ul.Wojska Polskiego 51 (91) 387-32-63, 387-32-73, 387-27-38, 387-31-88
Trzebinia Trzebinia, Rynek 23 (32) 612-20-41, 612-22-54, 612-22-34
Tuszyn Tuszyn, ul.Piotrkowska 2/4 (42) 614-31-41, 614-42-88, 614-31-41
Tychy Tychy, ul.Turyńska 100 (32) 217-92-00, 217-92-01
Tychy Tychy, ul.Wyszyńskiego 27 (32) 324-88-40, 324-88-41, 324-88-49
Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne, Rynek 17 (13) 460-82-50, 460-82-60
Wadowice Wadowice, ul.Lwowska 9 (32) 872-35-00, 872-35-05
Wągrowiec Wągrowiec, ul.Kościuszki 16 (67) 268-00-40, 268-00-45, 268-00-41
Warka Warka, ul.Franciszkańska 2 (48) 667-45-87, 667-45-61
Warszawa Warszawa, al.Gen.A.Chruściela 28 (22) 673-54-13, 673-54-17
Warszawa Warszawa, al.Jana Pawła II 23 (22) 653-92-66, 653-92-65
Warszawa Warszawa, al.Jana Pawła II 61B (22) 530-61-58, 636-61-28
Warszawa Warszawa, Al.Jerozolimskie 2 (22) 522-80-27, 522-80-17
Warszawa Warszawa, Al.Jerozolimskie 65/79 (22) 486-77-03, 486-77-14, 630-53-87
Warszawa Warszawa, al.KEN 46 (22) 546-11-40 do 42, 546-11-40
Warszawa Warszawa, al.Wincentego Witosa 31 (22) 550-80-80, 642-67-06
Warszawa Warszawa, pl.Bankowy 2 (22)
Warszawa Warszawa, pl.Powstańców Warszawy 2 (22) 505-67-02, 505-67-15
Warszawa Warszawa, ul.Biała 4 (22) 534-69-21, 534-69-45, 534-69-22, 534-69-50
Warszawa Warszawa, ul.Dereniowa 9 (22) 546-99-00, 546-99-57, 644-58-07
Warszawa Warszawa, ul.Dolańskiego 4 (22) 536-47-76, 536-48-85
Warszawa Warszawa, ul.Emilii Plater 53 (22) 586-29-13, 583-60-27, 586-29-35
Warszawa Warszawa, ul.Giełdowa 5 (22) 534-35-09, 534-35-49, 534-35-00, 534-36-33
Warszawa Warszawa, ul.Górczewska 137 (22) 535-18-80, 535-18-53, 535-18-81, 535-18-82
Warszawa Warszawa, ul.Grochowska 124/126 (22) 486-78-00, 612-04-88
Warszawa Warszawa, ul.Grójecka 1/3 (22) 658-83-08, 658-83-14, 658-83-53, 658-86-68
Warszawa Warszawa, ul.Grójecka 74 (22) 824-18-33, 824-18-34, 824-18-35
Warszawa Warszawa, ul.Grzybowska 53/57 (22) 531-13-05, 531-12-30, 635-06-42
Warszawa Warszawa, ul.Hanki Czaki 2 (22) 569-64-81, 569-64-84, 569-64-89
Warszawa Warszawa, ul.Jasna 1 (22) 486-70-04, 486-70-11, 827-15-60
Warszawa Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 1 (22) 828-42-00, 828-41-93
Warszawa Warszawa, ul.Krucza 24-26 (22) 486-76-18, 621-34-78
Warszawa Warszawa, ul.Krucza 24/26 (22) 486-76-65, 486-76-66, 486-77-08
Warszawa Warszawa, ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 (22) 486-88-27, 486-89-00
Warszawa Warszawa, ul.L.Kondratowicza 22 (22) 519-84-40, 519-90-01, 519-84-51, 519-90-36
Warszawa Warszawa, ul.Malczewskiego 54 (22) 486-73-05, 486-79-07 do 08
Warszawa Warszawa, ul.Marszałkowska 111 (22) 652-97-05, 652-97-06, 652-97-00
Warszawa Warszawa, ul.Migdałowa 4 (22) 486-79-44, 648-01-13, 648-04-01
Warszawa Warszawa, ul.Modlińska 199 (22) 519-45-60, 519-45-73, 811-20-22
Warszawa Warszawa, ul.Młynarska 16 (22) 534-68-41, 534-68-65, 534-69-16
Warszawa Warszawa, ul.Nałęczowska 64 (22) 550-21-14, 550-21-13
Warszawa Warszawa, ul.Nowolipki 2,2A (22) 486-67-01, 486-72-00
Warszawa Warszawa, ul.Nowoursynowska 166 (22) 847-04-51, 843-88-51
Warszawa Warszawa, ul.Ogrodowa 31/35 (22) 652-38-68, 652-38-67
Warszawa Warszawa, ul.Ostrobramska 101A (22) 672-47-78, 672-47-79
Warszawa Warszawa, ul.Podwale 17A (22) 531-08-32, 531-08-40, 531-09-99
Warszawa Warszawa, ul.Puławska 233 (22) 549-10-80, 549-10-83
Warszawa Warszawa, ul.Puławska 54/56 (22) 565-20-01, 565-20-35, 845-18-62
Warszawa Warszawa, ul.Płocka 17 (22) 549-10-91, 631-23-11
Warszawa Warszawa, ul.Płowiecka 1 (22) 517-39-00, 517-39-62, 610-90-21, 610-15-39
Warszawa Warszawa, ul.Światowida 61A (22) 510-40-34, 889-72-11
Warszawa Warszawa, ul.Tadeusza Czackiego 21/23 (22) 661-20-00, 827-58-07, 661-27-86
Warszawa Warszawa, ul.Targowa 81 (22) 518-67-10, 518-67-25, 618-08-19
Warszawa Warszawa, ul.Towarowa 25 (22) 571-46-00, 571-46-06, 571-46-52
Warszawa Warszawa, ul.W.Skoczylasa 4 (22) 518-17-01, 519-90-01, 518-17-55, 519-90-36
Warszawa Warszawa, ul.Wilcza 33 (22) 502-34-50, 502-34-53
Warszawa Warszawa, ul.Wolumen 18 (22) 864-54-60, 864-45-67, 864-54-63
Warszawa Warszawa, ul.Wołoska 18 (22) 821-87-70, 821-87-71
Warszawa Warszawa, ul.Zamoyskiego 47A (22) 670-09-79, 670-12-44
Warszawa Warszawa, ul.Żwirki i Wigury 1 (22) 650-45-35, 650-45-31
Warszawa Warszawa, ul.Żwirki i Wigury 31 (22) 524-55-82, 668-61-35
Wałbrzych Wałbrzych, ul.Sienkiewicza 8 (74) 848-49-00, 848-49-24, 842-69-29
Wałcz Wałcz, ul.Bankowa 3/5 (67) 250-03-50, 250-03-59, 250-03-72
Węgrów Węgrów, ul.Piłsudskiego 1 (25) 792-26-60, 792-36-91, 792-28-47
Wejherowo Wejherowo, ul.Rybacka 12 (58) 677-41-50, 677-46-13
Wieliczka Wieliczka, ul.Sikorskiego 8 (12) 289-11-41, 289-11-44
Wieluń Wieluń, pl.Kazimierza Wielkiego 3 (43) 843-85-30, 843-08-31, 843-87-34
Wołomin Wołomin, ul.Miła 8/12 (22) 787-71-56, 787-71-57, 776-20-81
Wrocław Wrocław, pl.Powstańców Śląskich 9 (71) 369-71-03, 369-71-05, 369-71-04
Wrocław Wrocław, pl.Św.Macieja 1 (71) 345-33-46, 345-32-47
Wrocław Wrocław, Rynek 1 (71) 344-36-67, 343-53-05
Wrocław Wrocław, ul.Dzielna 3 (71) 353-84-73, 353-84-75, 353-84-77
Wrocław Wrocław, ul.Gen.Jana Henryka Dąbrowskiego 42 (71) 343-82-73, 343-82-74, 343-79-28
Wrocław Wrocław, ul.Gubińska 15 (71) 349-07-00, 349-07-03
Wrocław Wrocław, ul.Horbaczewskiego 4-6 (71) 373-91-60 do 69, 376-91-69
Wrocław Wrocław, ul.J.Piłsudskiego 88 (71) 342-40-15, 342-03-08, 341-80-32
Wrocław Wrocław, ul.Jedności Narodowej 203 (71) 326-75-40, 326-75-43
Wrocław Wrocław, ul.Karola Olszewskiego 75/77 (71) 337-62-00, 337-62-03
Wrocław Wrocław, ul.Komandorska 118-120 (71) 369-72-00, 369-72-03, 369-72-01
Wrocław Wrocław, ul.Malarska 27-29 (71) 344-16-71, do 73, 344-77-50
Wrocław Wrocław, ul.Oławska 2 (71) 371-61-08, 371-61-48, 371-61-44
Wrocław Wrocław, ul.Ruska 51 (71) 371-53-00, 371-53-00
Wrocław Wrocław, ul.Świeradowska 51/57 (71) 364-75-20, 364-75-23
Wronki Wronki, ul.Mickiewicza 16B (67) 254-52-00, 254-08-96
Września Września, ul.Sądowa 2 (61) 436-99-00, 436-67-37
Wyszków Wyszków, ul.Gen.Sowińskiego 81A (29) 743-53-00, 621-07-63, 743-53-31
Władysławowo Władysławowo, ul.Gen.Hallera 1B (58) 674-00-61, 674-02-11, 674-00-61, 674-02-11
Włocławek Włocławek, ul.Wojska Polskiego 2A (54) 231-65-00, 231-65-21, 231-65-01
Włocławek Włocławek, ul.Zduńska 6/8/12 (54) 232-07-10, 232-07-11
Włodawa Włodawa, al.Józefa Piłsudskiego 53 (82) 572-73-00, 572-73-21, 572-16-97
Zabrze Zabrze, pl.Warszawski 9 (32) 373-83-01, 271-81-96
Żagań Żagań, ul.Przyjaciół Żołnierza 24 (68) 377-59-69, 377-20-42, 377-37-41
Zakopane Zakopane, ul.3 Maja 5 (18) 202-28-50, 202-28-43, 202-28-55
Zakopane Zakopane, ul.Krupówki 19 (18) 206-30-04, 202-57-12, 201-49-30
Zamość Zamość, ul.Grodzka 2 (84) 639-20-40, 639-20-44, 638-55-59
Zamość Zamość, ul.Partyzantów 61 (84) 638-75-00, 638-75-26
Zawiercie Zawiercie, ul.Obrońców Poczty Gdańskiej 95 (32) 672-87-39, 670-92-61, 670-92-60
Zawiercie Zawiercie, ul.Powstańców Śląskich 13 (32) 670-63-25, 670-63-38
Zduńska Wola Zduńska Wola, ul.Kilińskiego 7/11 (43) 823-23-51 do 52, 824-50-56, 823-23-51w.102,120
Zgierz Zgierz, ul.Długa 59 (42) 714-29-50, 714-29-52, 714-29-60, 714-29-80
Zgorzelec Zgorzelec, ul.Staszica 14 (75) 775-28-75, 775-62-62, 771-96-70, 775-62-62
Zielona Góra Zielona Góra, ul.Chopina 21 (68) 329-30-00, 329-30-81, 325-45-12
Zielona Góra Zielona Góra, ul.Pod Filarami 3 (68) 327-00-51, 327-00-60
Zielona Góra Zielona Góra, ul.Podgórna 9A (68) 329-71-05, 329-71-03
Żory Żory, Rynek 4 (32) 435-17-15, 435-19-10, 435-19-06
Żuromin Żuromin, ul.Wyzwolenia 31 (23) 657-01-50, 657-32-10
Zwoleń Zwoleń, ul.Jagiełły 17A (48) 676-48-65, 676-48-64
Żyrardów Żyrardów, ul.1 Maja 11 (46) 855-32-16, 855-33-38, 855-32-16, w.112
Żywiec Żywiec, ul.Fabryczna 5 (33) 861-03-30, 861-03-30
Żywiec Żywiec, ul.Kościuszki 46 (33) 866-49-01 do 02, 866-49-16, 866-49-19
Złocieniec Złocieniec, ul.Bohaterów Warszawy 19 (94) 367-13-32, 367-13-62 w.31
Złotów Złotów, ul.Norwida 4 (67) 263-30-44, do 45, 263-32-43
Łańcut Łańcut, ul.Sokoła 4 (17) 225-22-61, 225-22-62, 225-25-56
Łask Łask, ul.Warszawska 12 (43) 675-34-11, 675-34-12, 675-21-15
Łaskarzew Łaskarzew, ul.Garwolińska 10 (25) 684-58-62, 684-58-64
Łobez Łobez, ul.Kościuszki 26 (91) 578-87-88, 578-87-85, 397-38-06
Łódź Łódź, al.Grzegorza Palki 5 (42) 675-98-44, 675-98-42, 675-98-35, 675-98-21
Łódź Łódź, al.Kościuszki 63 (42) 638-33-04, 636-61-48
Łódź Łódź, al.Tadeusza Kościuszki 63 (42) 638-33-04, 638-32-27, 636-61-48
Łódź Łódź, ul.Aleksandrowska 38 (42) 652-72-10, 652-72-10
Łódź Łódź, ul.Brukowa 6 (42) 640-74-00, 640-77-07, 640-75-16
Łódź Łódź, ul.Dąbrowskiego 234 (42) 649-39-62, 649-39-51, 649-39-43
Łódź Łódź, ul.Gorkiego 10/12 (42) 673-24-82, 671-87-95
Łódź Łódź, ul.Jana Karskiego 5 (42) 635-16-50, 635-16-53
Łódź Łódź, ul.Nawrot 9/11 (42) 639-27-70, 639-27-82
Łódź Łódź, ul.Piaski 4 (42) 689-73-18, 689-73-16
Łódź Łódź, ul.Piotrkowska 270 (42) 680-37-18 do 31, 680-37-32
Łódź Łódź, ul.Piotrkowska 288 (42) 683-87-00, 683-67-15, 636-66-46
Łódź Łódź, ul.Piotrkowska 76 (42) 635-01-90, 635-01-80, 635-01-98
Łódź Łódź, ul.Sienkiewicza 85/87 (42) 664-82-00, 664-82-32
Łomża Łomża, al.Legionów 5 (86) 215-62-30, 215-62-66, 215-62-45, 216-54-44
Łosice Łosice, Rynek 14 (83) 357-37-52, 357-35-30, 357-34-21
Łowicz Łowicz, ul.Długa 27 (46) 837-60-64, 837-66-80
Łowicz Łowicz, ul.Podrzeczna 22 (46) 830-40-10, 830-40-20
Łuków Łuków, ul.Kardynała Wyszyńskiego 21 (25) 798-20-71, do 73, 798-26-34, 798-20-71 w.32

Dane adresowe

Pełna nazwa: Bank Pekao SA

SWIFT: PKOPPLPWXXX

Siedziba: Warszawa, ul.Grzybowska 53/57, 00-950

Kontakt

(22) 59 12 232


Najkorzystniejsze kredyty a pożyczki w Polsce

Kwota Termin Stopa procentowa Szczegóły
Pożyczka gotówkowa w Bank Polski
od 1 500 zł do 200 000 zł
od 2 do 96 miesięcy
RRSO 14.32%
ZŁOŻ WNIOSEK
Szybka gotówka na różne potrzeby w LEWpozyczka
od 200 do 5000 zł
od 10 do 30 dni
ZŁOŻ WNIOSEK
Hapipożyczki - pożyczki w 15 minut do 15 000 zł.
od 2000 do 15000 zł
od 6 do 24 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK