obanku.pl

Opinie o BPI Bank Polskich Inwestycji SA

BPI Bank Polskich Inwestycji SA
Brak recenzji.

Dodaj opinię o BPI Bank Polskich Inwestycji SA

    Informacje bankowe

    Uprzejmie informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Getin Noble Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z BPI Bankiem Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.Dz.U.2017.1577) poprzez przeniesienie całego majątku z BPI Banku Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna (Spółki przejmowanej) na Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (Spółkę przejmującą) – łączenie się przez przejęcie.

    Dane bankowe

    Pełna nazwa: BPI Bank Polskich Inwestycji SA

    Siedziba: Warszawa, ul.Przyokopowa 33