Warszawa
blisko

Informacje o banku

Banku Aktualności

21.07.2020 GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.
20.07.2020 GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji FPC0733 emitowanych przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
13.07.2020 GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2339/0500 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY