obanku.pl

Opinie o Bank BPH

Bank BPH
Brak recenzji.

Dodaj opinię o Bank BPH

  Informacje bankowe

  80-175 Gdańsk

  Historia

   

  Bank Przemysłowo-Handlowy z siedzibą w Krakowie powstał jako bank państwowy w formie spółki akcyjnej, na skutek wydzielenia w 1989 roku ze struktur NBP.

   

  Po prywatyzacji, od stycznia 1995 roku do września 2016 akcje Banku BPH były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2001 roku do końca 2010 roku walory Banku w postaci Globalnych Kwitów Depozytowych były również przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange).

  Połączenie BPH i PBK

  Duże znaczenie miała przeprowadzona 31 grudnia 2001 r. fuzja dwóch banków giełdowych Banku Przemysłowo-Handlowego SA i Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie, które jako banki komercyjne zostały wydzielone ze struktur Narodowego Banku Polskiego 1 lutego 1989 r.

  Proces połączenia BPH i PBK był skutkiem integracji kapitałowej ich inwestorów strategicznych: HypoVereinsbank AG i Banku Austria Creditanstalt AG (BA-CA), przeprowadzonej pod koniec 2000 roku. Po sfinalizowaniu fuzji prawnej BPH i PBK, udział Grupy HVB w strukturze własności Banku wynosił 71,2%, udział Skarbu Państwa 3,7%, natomiast reszta akcji znajdowała się w wolnym obrocie.

  W wyniku fuzji prawnej powstał trzeci bank w Polsce pod względem wielkości aktywów. Łączne aktywa Banku BPH na koniec 2002 r. wyniosły ponad 42,5 mld zł. Udział rynkowy w podstawowych produktach bankowych banków komercyjnych przekraczał 10%, w tym udział w kredytach mieszkaniowych dla osób prywatnych wynosił niemal 17%.

  Bank BPH był w tym czasie uniwersalnym, ogólnopolskim bankiem obsługującym 2,6 miliona klientów, posiadającym około 500 placówek zlokalizowanych we wszystkich województwach. Świadczył usługi kredytowe, depozytowe i rozliczeniowe dla klientów detalicznych i instytucjonalnych. Obsługiwał zarówno duże przedsiębiorstwa, powiązane z rynkiem międzynarodowym, jak i małe i średnie firmy, a także jednostki sektora publicznego. Obsługa klientów prowadzona była w placówkach bankowych oraz przez alternatywne kanały dystrybucji. Coraz większe znaczenie w świadczeniu usług odgrywały kanały elektroniczne. Bank tworzył grupę kapitałową, której podmioty uzupełniały ofertę produktów banku m.in. o bankowość hipoteczną, usługi ubezpieczeniowe, leasingowe oraz zarządzanie aktywami. Spółka zależna HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA jako pierwsza w Polsce uzyskała licencję NBP na prowadzenie działalności hipotecznej.

  Podział banku między UniCredit i GE

  W listopadzie 2005 r. inwestor strategiczny banku BPH, Grupa HVB, został przejęty przez Grupę UniCredit, będącą inwestorem strategicznym w Banku Pekao SA i zamierzającą dokonać fuzji Pekao SA z BPH SA, co spowodowało sprzeciw polskiego rządu, obawiającego się powstania tak wielkiego banku (sam BPH był drugim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem wartości udzielonych kredytów oraz trzecim pod względem sumy aktywów ogółem, depozytów, kapitałów własnych oraz zysku brutto i netto).

  Polski rząd naciskany przez Komisję Europejską ostatecznie wyraził zgodę na fuzję obu banków w kwietniu 2006, lecz w wyniku podpisanej przez rząd i UniCredit umowy

  • większa część banku (285 oddziałów) została w 2007 włączona do Banku Pekao SA, z jednoczesnym przeniesieniem wszystkich klientów korporacyjnych banku,
  • pozostałych 200 oddziałów BPH miało zostać wyłączonych z fuzji, zachować dotychczasową nazwę i zostać odsprzedanych przez UniCredit innemu bankowi.

  W zamian za przenoszone na Pekao składniki majątku Banku BPH, akcjonariusze Banku BPH 18 grudnia objęli akcje Pekao przy zachowaniu stosunku 1: 3,3 (z tytułu posiadania jednej akcji Banku BPH akcjonariusz Banku BPH otrzymał 3,3 Akcji Emisji Podziałowej Pekao, przy zachowaniu dotychczasowego stanu posiadania akcji Banku BPH).

  Po uzyskaniu zgody KNF 17 czerwca 2008 r. GE Money (część koncernu General Electric) nabył od UniCredit spółkę HoldCo77 B.V., posiadającą ok. 65,9% akcji Banku BPH (18 923 995 sztuk) i następnie, 20 czerwca, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż do 66% akcji banku. W wyniku tego wezwania 17 lipca zawarto transakcje na 28 716 sztuk akcji a GE Money zwiększył swoje posiadanie do 66% akcji Banku BPH. 31 grudnia 2009 r. nastąpiło połączenie Banku BPH z GE Money Bank, obecna nazwa to Bank BPH S.A. Grupa GE Capital. W maju 2010 r. zarząd i rada nadzorcza przyjęły Strategię przebudowy platformy biznesowej... i właściciel rozpoczął negocjacje w sprawie zwolnień grupowych, które do końca 2011 r. miały objąć ponad 1500 pracowników.

  W 2013 r. BPH był 12. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów.

  Podział banku między GE i Alior Bankiem

  W 2015 ogłoszono plan transformacji, który zakładał zwolnienie około 1/3 pracowników banku. W wyniku transformacji w sieci oddziałów banku mają zostać 53 tak zwane oddziały flagowe, a reszta ma zostać zamknięta lub też ma zmienić model działania na placówki partnerskie.

  W 2016 roku kapitał akcyjny Banku BPH został zmniejszony, a bank stał się wyłączną własnością General Electric Company.

  4 listopada 2016 r., z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło prawne połączenie wydzielonej części Banku BPH SA, obejmującej jego podstawową działalność (bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) z Alior Bank SA.

  Dane bankowe

  Pełna nazwa: Bank BPH SA

  Siedziba: Katowice, ul.Topolowa 6

  Site: bph.pl

  Phone: +48 58 300 75 00, 801 889 889