obanku.pl

Opinie o Citi Handlowy

Citi Handlowy
licencja № 103
Brak recenzji.

Dodaj opinię o Citi Handlowy

  Wiadomości — Citi Handlowy

  Wszystkie wiadomości bankowe

  Informacje bankowe

  Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, działający aktualnie pod marką Citi Handlowy (poprzednio: CitiBank Handlowy, Bank Handlowy w Warszawie, Handlobank). Jest 10. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, a 18. pod względem liczby placówek

  Historia

  Został założony w 1870 przez grupę osób wywodzących się z burżuazji finansowej, ziemiaństwa i inteligencji. Inicjatorem był finansista Leopold Kronenberg (1812-1878). Jest jednym z najstarszych banków w Polsce i w Europie. Pierwszym prezesem banku był Józef Zamoyski. Już w 1872 bank posiadał filie i oddziały w Petersburgu, Moskwie, Berlinie, Gdańsku (Commerzbank in Warschau), Szczecinie i Łodzi oraz przedstawicielstwa we Włocławku, Płocku, Grójcu, Guzowie, Lublinie i Rawie Mazowieckiej. W następnych latach oddziały otwierano w kolejnych miastach, tym w Łodzi i Sosnowcu (1895), Częstochowie (1897), Lublinie (1898) i Kaliszu (1898). W pierwszych latach XX wieku Bank Handlowy był największym prywatnym bankiem na ziemiach polskich i jednym z niewielu prowadzących obsługę finansową handlu z Rosją i Europą Zachodnią. W okresie tym obroty banku wahały się na poziomie 2 mld rubli co było sumą większą od ówczesnego budżetu Imperium Rosyjskiego. Bank wniósł znaczący wkład w budowę sieci kolejowej i ważnych zakładów przemysłowych na terenie Królestwa Polskiego. Bank nie przerwał swojej działalności w okresie obu wojen światowych jedynie ograniczając działalność. W czasie II wojny światowej oddziały banku na terenach włączonych do Rzeszy zostały zlikwidowane, zaś te na terenie Generalnego Gubernatorstwa działały pod ścisłą kontrolą władz okupacyjnych. Reaktywowany w 1945, bank początkowo obsługiwał prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe oraz niektóre spółdzielnie. Jako jeden z trzech banków uniknął po wojnie formalnej nacjonalizacji. Poddany został jednak kontroli rządowego komisarza a państwo przejęło znaczącą ilość akcji. W okresie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej był jednym z dwóch banków (obok Pekao S.A.), działających w formie spółki akcyjnej.

   

  Po 1945 Bank Handlowy został głównym polskim korespondentem banków zagranicznych, a w 1964 uzyskał oficjalnie monopol na obsługę transakcji polskiego handlu zagranicznego. Spowodowało to w konsekwencji zbudowanie największej spośród ówczesnych polskich instytucji finansowych sieci banków korespondentów, otwarcie oddziału w Londynie, przedstawicielstw zagranicznych w Nowym Jorku, Moskwie, Belgradzie, Rzymie i Berlinie oraz filii w Wiedniu, Luksemburgu i Frankfurcie. Po 1989 bank stracił uprzywilejowaną pozycję w handlu zagranicznym i zaczął przekształcać się stopniowo w bank handlowy, otwierając liczne oddziały w kraju.

  W okresie przemian ustrojowych bank odegrał istotną rolę w skandalu Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Znaczna część operacji walutowych FOZZ prowadzona była właśnie za pośrednictwem Banku Handlowego. Podczas kontroli przeprowadzonej w banku przez NIK w latach 1991-1992 stwierdzono liczne nieprawidłowości ujawnione w protokole pokontrolnym Działalność dewizowa Banku Handlowego, którego autorem była inspektor Halina Ładomirska. W raporcie wykazano, że w okresie kontroli bank prowadził działalność dewizową na szkodę polskiej gospodarki i oszacowano straty w ciągu tych dwóch lat na 5-10 mld dolarów. W 1997 dokonano prywatyzacji banku.

  Citi Handlowy - jaki to bank?

  Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W marcu 2001 roku narodziła się jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w Polsce, która stanowi integralną część grupy Citi - wiodącej globalnej instytucji finansowej, prowadzącej około 200 milionów rachunków i działającej w ponad 160 krajach i jurysdykcjach. Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych, zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich, bankowości transakcyjnej oraz zarządzania majątkiem.

  Obecnie Citi prowadzi działalność poprzez dwie główne jednostki operacyjne: Citicorp, obejmującą kluczowe obszary działalności Citi, oraz Citi Holdings, w której zebrano aktywa i biznesy, które nie są kluczowe dla przyszłego rozwoju firmy. Citicorp obejmuje Global Consumer Banking (bankowość detaliczna) oraz Institutional Clients Group (bankowość korporacyjna) i koncentruje się na oferowaniu klientom najwyższej klasy produktów i usług przy wykorzystaniu wyjątkowej globalnej sieci Citi, obecnej również na wielu rynkach wschodzących.

  W szerokiej ofercie skierowanej zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, znajdziecie Państwo:

  innowacyjne i nowoczesne produkty, rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, światową technologię, wygodny dostęp do produktów poprzez internet, telefon i sieć oddziałów, dostęp do globalnej sieci Citi

  W ofercie Banku, oprócz klasycznych usług bankowych, znajdują się również usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz produkty Handlowy Leasing Sp. z o.o.

  Citi Handlowy od początku swojej działalności otrzymał wiele prestiżowych tytułów i wyróżnień zarówno krajowych, jak i zagranicznych, które stanowią o jego renomie na rynku usług finansowych.

  Odpowiedzialność społeczna

  Bank jest instytucją finansową o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej. Misję nowoczesnej filantropii realizujemy za pośrednictwem założonej przez nas Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, która wspiera prace na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji finansowej, promocji przedsiębiorczości, ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju lokalnego. Edukacja finansowa jest priorytetowym obszarem działalności Fundacji. W 2013 roku w partnerstwie z instytucjami publicznymi prowadziła 9 programów, w tym "Moje Finanse", największy w Europie program edukacji finansowej pod względem zasięgu. Fundacja Citi Handlowy jest również koordynatorem jednego z największych i najlepiej ocenianych programów wolontariatu pracowniczego w Polsce - Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy. W latach 2006-2013 w prace na rzecz innych wolontariusze Banku i spółek Citi działających w Polsce zaangażowali się prawie 14 tysięcy razy, zrealizowali ponad 1200 projektów i przepracowali ponad 90 tysięcy godzin.

  Numer na infolinię w Citi Handlowy
  Jeżeli przydarzy nam się nieszczęśliwa sytuacja lub zapomnimy pewnych informacji związanych z naszym rachunkiem, warto zadzwonić na infolinię. Po zgłoszeniu się konsultanta należy potwierdzić swoją tożsamość, a następnie zwięźle przedstawić problem. Warto też w sposób wyważony przedstawić swoje oczekiwania względem pracownika banku (np. odblokowanie zablokowanej bankowości internetowej). Pamiętajmy jednak, by opanować nerwy – poprośmy o podjęcie działań w sposób stonowany, gdyż roszczeniowa i agresywna postawa nie sprzyja współpracy.

  Numer infolinii Citi Banku dla zainteresowanych ofertą banku 19009 lub dla Klientów banku (+48 22) 362 2484 lub (+48 22) 692 2484 godziny pracy: 24/7

   

  Dane bankowe

  Pełna nazwa: Bank Handlowy w Warszawie SA

  Siedziba: Warszawa, ul.Senatorska 16

  SWIFT: CITIPLPXXXX

  Site: www.citihandlowy.pl

  Phone: (22) 657-72-00, 692-50-23