Warszawa

DNB Bank Polska SA

DNB Bank Polska SA
licencja № 219

Lista oddziałów, placówek i bankomatów DNB Bank Polska SA

  • Lista oddziałów
  • 1 DNB Bank Polska S.A.
    Adres: Postępu 15C, 02-676 Warszawa, Polska;
  • 2 DNB Bank Polska SA
    Adres: Warszawa, ul.Postępu 15c;

Pożyczki w Polsce

RRSO 17,35%
od 1 500 do 200 000 zł
od 2 do 96 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
od 0%
od 100 do 3 000 zł
od 1 do 30 dni
ZŁOŻ WNIOSEK
od 100 do 3 000 zł
do 30 dni
ZŁOŻ WNIOSEK
RRSO 1.403,19%
od 800 do 2 200 zł
od 2do 5 tygodni
ZŁOŻ WNIOSEK

Informacje bankowe

DNB Bank Polska S.A. – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie.

Działalność


Bank DNB Bank Polska S.A. rozpoczął działalność na polskim rynku w 2002 r. Do końca kwietnia 2006 r. działał pod marką NORD/LB Bank Polska SA, następnie do listopada 2013 jako DnB Nord Polska. Jest członkiem grupy finansowej DNB, a jego jedynym akcjonariuszem jest skandynawski Bank DNB.

Grupa rozpoczęła działalność z początkiem 2006 r., obsługując klientów zlokalizowanych w krajach regionu Morza Bałtyckiego – w Polsce, Danii, Finlandii, na Łotwie, Litwie i w Estonii. W skład Grupy weszły m.in. banki działające wcześniej pod marką NORD/LB w tych krajach.

Pierwotnie był bankiem korporacyjnym, obsługującym wyłącznie duże i średnie firmy. Główne obszary specjalizacji banku w tym obszarze to finansowanie projektów inwestycyjnych, finansowanie transakcji handlowych, faktoring, cash management, transakcje walutowe, instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych, a także zarządzanie należnościami.

W listopadzie 2007, po połączeniu z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – BISE specjalizacja Banku znacznie się rozszerzyła – obsługiwał także małe i średnie firmy, klientów indywidualnych, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe i wspólnoty mieszkaniowe.

W 2010 r. wartość aktywów grupy przekroczyła 11 mld EUR.

W maju 2013 bank przeszedł reorganizację, w jej efekcie ograniczył swoją działalność do klientów korporacyjnych i samorządowych. Klientów indywidualnych (z wyjątkiem hipotecznych), wspólnoty ekonomiczne oraz małe i średnie firmy Bank przekazał wraz z oddziałami spółce Getin Noble Bank.

15 listopada 2013 bank DnB NORD zmienił swą nazwę na DNB Bank Polska, kontynuując prowadzoną dotychczas działalność jako specjalistyczny bank korporacyjny.

Obecnie DNB Bank Polska obsługuje duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny, skupiając się na finansowaniu przedsiębiorstw z wybranych sektorów, w tym szczególnie sektora energetycznego, TMT (Telekomunikacja, Media, Technologia), motoryzacyjnego oraz sektora publicznego.

Dane bankowe

Pełna nazwa: DNB Bank Polska SA

Siedziba: Warszawa, ul.Postępu 15c

Site: www.dnb.pl

Phone: (22) 524-10-00, 524-10-01

Oddziały
Miasto
Adres
Telefon
Piaseczno
Piaseczno, ul.Postępu 15C
(22) 524-10-00, 524-10-01
Warszawa
Warszawa, ul.Postępu 15C
(22) 524-10-00, 524-10-01